Гробът на Васил Левски

Николай Хайтов

 

(Снимки)

 

Снимка № 1 разкопаният на 30 и 31 май скелет № 95

Снимка№ 2 — долните крайници на скелет № 95

Снимка№ 2-а — скелет № 95

Снимка№ 2-б — скелет № 95

Снимка№ 2-в — скелет № 95

Снимка№ 3 — скелет № 95 в пълен ръст заедно със северната половина на апсидната основа и камъка „Мергел“

Снимка№ 4 — само на дясната бедрена кост на скелет № 95

Снимка№ 5 — тазът и напълно запазените бедрени кости на скелет № 95

Снимка№ 6 — тазът и бедрените кости на скелет № 95

Снимка№ 7 — обезглавеният скелет № 79

Снимка№ 8 — скелет № 14-А

Снимка№ 9 — снимка на апсидната основа на църквата „Св. Петка Самарджийска“, направена от Н. Даскалов през 1974 г.

Снимка№ 10 — на южното крило на апсидната основа, направена от Н. Даскалов, 1974 г.

Снимка№ 11 — снимка на апсидната основа, направена от арх. Бояджиев, 1972 г.

Снимка№ 12 — погребалната ниша в апсидната основа — в увеличение

Снимка№ 13 — църквата „Св. Петка Самарджийска“ след реставрирането ѝ — автор В. Евтимов

 

 

СНИМКА № 1 разкопаният на 30 и 31 май скелет № 95.

Детайли от особено значение: дупката под дясната бедрена кост на скелета, произходяща от изгнил дървен кол, набит при строежа на църквата, е указание, че скелет № 95 произхожда от погребение, извършено след строежа на храма. За същото говори обстоятелството, че раменните кости са разположени върху подпрестолната основа, а черепът допира до ръба на същата основа.

 

 

СНИМКА № 2 — долните крайници на скелет № 95.

Виждат се бедрените кости до коленните капачки и двете са напълно здрави и в нормално положение. Запушалката от вестник до дясната бедрена кост е подмушена под нея, затова е плътно прилепнала — указание, че дупката е под костта.

 

 

СНИМКА № 2-а — скелет № 95.

До черепа на скелета личат следи от основата на обзиждането около камъка „Мергел“ — в плътна близост до черепа.

 

СНИМКА № 2-б — скелет № 95.

Забелязва се ясно и на този кадър, че раменните кости на скелета са върху камък от подпрестолната основа, а черепът донира самата основа. Освен това лицевата му част е разрушена.

 

СНИМКА № 2-в — скелет № 95.

Характерни за този кадър са нанесените върху черепа допълнителни разрушения, което означава че за неговото опазване изобщо не са били взети никакви мерки.

 

СНИМКА № 3 — скелет № 95 в пълен ръст заедно със северната половина на апсидната основа и камъка „Мергел“.

Вляво от камъка личат основите на каменната облицовка на същия, която е извадена. Следата „сече“ скелета по линията на гръбнака — указание за плътната близост на скелета до подпрестолната основа. Камъкът „Мергел“ е вече разместен — вижда се подпъхнатият под него клин. В горната част на снимката две тухли една върху друга — остатък от тухлената пейка, наричана „горен банкет“.

 

СНИМКА № 4 — само на дясната бедрена кост на скелет № 95.

Снимката не е качествена, но добре личи дупката от изгнилия дървен кол под костта (в долния десен ъгъл на снимката).

 

СНИМКА № 5 — тазът и напълно запазените бедрени кости на скелет № 95.

Най-важна особеност на тази снимка е, че дупката от кол отдясно на дясната бедрена кост не личи — затъпкана е. Очертана е дупката между двете бедрени кости, но е все още затъпкана — указание, че погребението е извършено след строежа на църквата.

 

СНИМКА № 6 — тазът и бедрените кости на скелет № 95. Вече се е очертала дупката от кол до дясната бедрена кост, но е все още затъпкана. По същия начин се е очертала и дупката между двете бедрени кости и тази вляво от лявата бедрена кост.

 

СНИМКА № 7 — обезглавеният скелет № 79.

1. Тъмните линии успоредно на бедрените кости са остатък от двете изгнили дървени гредички от покрова (капака) на гроба. 2. Вдясно от раменете на скелета дупки от напречните гредички на „капака“. 3. Над шийните прешлени серия от 7 дупки, остатък от изгнилия покров, от плет или рогозка.

 

СНИМКА № 8 — скелет № 14-А.

Ръцете на скелета липсват. Долният десен крайник — също, а левият е повреден. Главата е с лице към земята — явен белег за криминално погребение. Както снимките на скелет № 95, № 79, така и снимката на № 14-А са правени от фотографа при АИМ П. Хлебаров по време на разкопките — 1956 година.

 

СНИМКА № 9 — снимка на апсидната основа на църквата „Св. Петка Самарджийска“, направена от Н. Даскалов през 1974 г. Горе вляво — погребалната ниша, където са разкрити долните крайници на скелет № 95.

 

СНИМКА № 10 — на южното крило на апсидната основа, направена от Н. Даскалов, 1974 г. Особена важна подробност: вижда се фугирането на камъните — явно указание, че строителството е извършено на разчистена площадка. Под зида на апсидната основа личи античната стена.

 

СНИМКА № 11 — снимка на апсидната основа, направена от арх. Бояджиев, 1972 г.

Под жалонен блок 38/25 — четвъртият от ляво на дясно — се вижда погребалната ниша, пробита в апсидната основа, в която са били сместени долните крайници на скелет № 95.

 

СНИМКА № 12 — погребалната ниша в апсидната основа — в увеличение.

Обърнете внимание: горната (покривната) плоча е цяла, крепи се отляво на един камък, а отдясно — на три по-малки.

 

СНИМКА № 13 — църквата „Св. Петка Самарджийска“ след реставрирането ѝ — автор В. Евтимов.

Зад нея ЦУМ в центъра на София.

 

[Back to Main Page]