Гробът на Васил Левски

Николай Хайтов

 

(Фигури) 

 

 

Фигура I. Скица на апсидната основа на „Св. Петка Самарджийска“ от арх. Бобчев, съставена на 12 юни 1956 г.  94

Фигура II. Скица на апсидната основа на „Св. Петка Самарджийска“ (вертикален разрез) от арх. Бобчев, съставена на 1 юни 1956 г.  97

Фигура III. Скица-рисунка (аксинуметрия) на апсидиата основа, съставена по скиците на арх. Бобчев от художника Михаил Бенчев  99

Фигура IV. Комбинирана скица между снимката на апсидната основа от 1974 г. и скицата на арх. Бобчев от 12 юни 1966 г.  101

Фигура V. Реконструкция (възстановка) на апсидната основа на „Св. Петка Самарджийска“ в зоната на погребението (аксинуметрия)  102

Фигура VI. Положението на скелет № 95 в план-възстановка  104

Фигура VI-а. Положението на скелет № 95 в разрез  105

Фигура VII. Скица „Х” на арх. Ст. Бояджиев, представена на обсъждането в ССА при АИМ на 14. IX. 1985 г. и в БАН — на 10 февруари 1986 г. Скицата изобразява положението на скелет № 95 към апсидната основа  112

Фигура VIII. Скица № 31 от Дневника на разкопките, съставена на 12 юни 1956 г. от Г. Джингов  125

Фигура IX. Положението на скелет № 95 според Д. Овчаров и Г. Джингов  159

Фигура X. Схема на погребението на скелет № 79 (Обезглавения)  172

 

 

Фигура I. Скица на апсидната основа на „Св. Петка Самарджийска“ от арх. Бобчев, съставена на 12 юни 1956 г.

 

 

Фигура II. Скица на апсидната основа на „Св. Петка Самарджийска“ (вертикален разрез) от арх. Бобчев, съставена на 1 юни 1956 г.

 

 

Фигура III. Скица-рисунка (аксинуметрия) на апсидиата основа, съставена по скиците на арх. Бобчев от художника Михаил Бенчев

 

 

Фигура IV. Комбинирана скица между снимката на апсидната основа от 1974 г. и скицата на арх. Бобчев от 12 юни 1966 г.

 

 

Фигура V. Реконструкция (възстановка) на апсидната основа на „Св. Петка Самарджийска“ в зоната на погребението (аксинуметрия)

 

 

Фигура VI. Положението на скелет № 95 в план-възстановка

 

 

Фигура VI-а. Положението на скелет № 95 в разрез

 

 

Фигура VII. Скица „Х” на арх. Ст. Бояджиев, представена на обсъждането в ССА при АИМ на 14. IX. 1985 г. и в БАН — на 10 февруари 1986 г. Скицата изобразява положението на скелет № 95 към апсидната основа

 

 

Фигура VIII. Скица № 31 от Дневника на разкопките, съставена на 12 юни 1956 г. от Г. Джингов

 

 

Фигура IX. Положението на скелет № 95 според Д. Овчаров и Г. Джингов

 

 

Фигура X. Схема на погребението на скелет № 79 (Обезглавения)

 

[Back to Main Page]