Гробът на Васил Левски

 

Николай Хайтов

 

 

от „Избрани произведения. Том 3: Гробът на Васил Левски. Матей Преображенски-Миткалото“

Издателство Български писател, София 1989

 

Сканове в .pdf формат (17.4 Мб) любезно предоставени от Асен Чилингиров

Ако ме обесят поне ще ми остане гроба в България и всякой ще го знай

В. Левски

 

Фигури (1-10) Снимки (1-13)

    Предисловие

Част първа. Встъпителна

I. Странният скелет и споровете около него

    Има ли смисъл от нови спорове за гроба и костите на Васил Левски    Кой има правото да участвува в търсенето на истината за гроба на Васил Левски?

 

II. Предишни опити за издирване гроба на Васил Левски

III. Кой е Левски и в какво е неговата магия

IV. Последните мигове на Левски. Къде е погребан

    За „греха“ на Левски    Други известия за гроба и последните мигове на Левски    Мястото, където е бил първоначално погребан Васил Левски    Какво разказват очевидците за обесването и погребението на Васил Левски    (Последните думи на Апостола) - „Сичко, каквото съм сторил, сторих го за Отечеството“

 

V. Отговор на критиката по въпроса за местопогребването и последните мигове на Левски

    Възраженията на Стамен Михайлов

 

Част втора. Археологически доводи за и против твърдението, че Левски е погребан в църквата „Света Петка Самарджийска“

 

I. Църквата „Св. Петка Самарджийска“, разкопките, загадъчният скелет № 95, документацията

    Църквата „Св. Петка Самарджийска“    Разкопките    Кратки данни за документацията от разкопките в „Св. Петка Самарджийска“    А. Фотоматериалите (от 1956 и от 1972/74 г.)    Б. Дневникът на разкопките, воден от Г. Джингов под разпореждането на проф. Михайлов — препис ли е или оригинал. (Чий е Дневникът на разкопките? Кога е писан? - Дневникът — в светлината на фактите - Дневникът е манипулиран    В. Дневникът на арх. Сава Бобчев

 

II. Скиците на арх. Сава Бобчев от 1 и 12 юни 1956 г.

    Скицата на арх. Бобчев от 12 юни 1956 г.    Скицата от 1 юни 1956 г.    Едно щастливо хрумване на художника Михаил Бенчев    Втора експертна проверка на скиците на арх. Бобчев    Трета проверка на скиците чрез снимка на апсидната основа от 1972 г.    Проверка на скиците чрез снимките на скелет № 95 от 1956 г.    Накратко за автора на скиците арх. Сава Бобчев

 

III. Атаките срещу скиците на арх. Бобчев

    Какво пише и какво се премълчава в Преписа на Джингов за погребалната ниша в апсидната основа    Професор Михайлов: „Няма ниша... Дупка не съществува!“    Арх. Стефан Бояджиев: „Този тунел той (Бобчев) си го съчинява.“    Някои от по-важните грешки с скица „X“ на арх. Бояджиев. "Арх. Бояджиев: Моите чертежи не ги приемайте за сериозни, защото аз ги начертах за една вечер ..."    Ст. н. с. Димитър Овчаров: „Бобчев е мерил точно“    Ст. н. с. Д. Овчаров: „Дупка няма, но на фотосите излиза една дупка.“    Смелите хипотези на арх. Бояджиев. Под талпа ли е бил скелет № 95 или в ковчег?    „Дупка не съм видял.“ Научните импровизации на Г. Джингов на тема „дупка“    „Дупка няма. Това са отронени камъни.” (Из Становището на петимата)    Как ръководството на АИМ оценява скиците на арх. С. Бобчев    Акад. Д. Ангелов и н. с. Д. Гергова: „Следи от дупката не се забелязват“    Двама очевидци за погребалната ниша в апсидната основа    Банкетът при апсидната основа — едно изпитание за пълномощниците на АИМ    Гастролите в спора за гроба на Левски на научния сътрудник при АИМ Станислав Станилов

 

IV. Спорът за подколенните кости на скелет № 95

    Проф. Михайлов за дясната подколенна кост. Пречупена ли е, или не е пречупена?    Из научните приключения на Г. Джингов. Деветте му изказвания за подколенните кости на скелет № 95

 

V. Дупките при долните крайници на скелет № 95

    Шест варианта на тема: пълни ли са били или празни тези дупки    Паметната бележка отхвърля изводите от обсъжданията в БАН    Спорът за двете дупки от колове какво „пресичат“. Синоними ли са предлозите „под“ и „през“?    Гробната яма на скелет № 95 — водоравна или под наклон    Положението на скелет № 95 към подпрестолната основа (мергела)

 

VI. Антропологическите доводи на доктор Боев

    Кратък обзор на досегашните негови изказвания    Кога е бил повикан д-р Боев да извърши експертизата върху скелет № 95    Колко скелета са освидетелствувани    Изявления на д-р Боев за скелет № 95    Д-р Боев — за скелета на обезглавения    Брой и състояние на черепите    Расовият тип на скелетите    Възраст на погребенията    Възраст на покойниците    От кого д-р Боев е бил повикан    Какъв документ е съставил д-р Боев

 

VII. За другите гробове в олтара на църквата „Св. Петка“

    Премълчаното за Обезглавения в Преписа на Джингов    Скелетът под престола — измислица или действителност    Подозрителни обстоятелства    Загадката около скелет 14-А

 

VIII. Датирането на олтарните погребения

    Преглед на становищата на проф. Стамен Михайлов по датирането на скелет № 95    „Няколко къса керамика“ в гроб № 4    Една стъкленица от гроб № 3    Г. Джингов: „Аз бях чирак, може да съм сгрешил.“    Няколко думи за „некропола“ в центъра на София    Редовни ли са, или не са олтарните погребения в „Св. Петка Самарджийска“?

 

IX. Ролята на средновековната секция при АИМ в спора за гроба на Левски

 

Част трета. Исторически доводи за и против становището, че Васил Левски е бил погребан в църквата «Света Петка Самарджийска»

 

I. Анкетата на проф. Гяуров. Възраженията срещу нея. Нови материали, които я допълват

    „Съчинена“ или истинска е анкетата на професор Гяуров    Сведения за Васил Левски, дадени от Анастасия Илиева Бокова - дъщеря на Илия Лазаров Джагаров (от с. Локорско, Софийско - опълченец от четата на Христо Ботев)     Какво оспорва проф. Михайлов в разказа на Анастасия Бокова    Защо е извършено нарушение на църковния канон - погребение в олтар?    Защо е трябвало да бъде разбиван зидът на църквата, когато е имало достатъчно място за препогребването даже на триметров великан?    Допълнително указание, че Мария поп Павлова е казала истината    Още едно възражение по разказа на Мария поп Павлова    Телените копчета, намерени в гробната яма на скелет № 95

 

II. Няколко думи за работата на комисията от 1983/1984 год.

    Обобщени изводи в подкрепа на становището, че скелет № 95 принадлежи на Васил Левски

 

III. Къде се намират сега костите на Левски

    Някои фактори по изчезването на костите    Кратък обзор върху участието на археоложката Станчева в разкопките през 1956 г.    Някои свързани с костите на Левски разсъждения и обобщения    Защо не бе сложен надписът?    Гробът е в олтара на църквата „Света Петка Самарджийска“

 

    Библиография

  

[Back to Main Page]