Асеновград в миналото

Исторически очерк

 

Николай Хайтов

 

 

Второ издание

Издателство „Христо Г. Данов”, Пловдив 1983

 

Съдържание

Галерия снимки

Галерия скици

Корица..

 

 

Част I. Асеновград до Освобождението

     1. Местоположение

     2. По следите на най-старите обитатели

     3. Станимака — средновековно селище

     4. Градът под робство

     5. Години на смут и разруха

     6. Градът се възражда

          - Фанариотски гнет

          - Отпор на фанариотщината

          - Априлското съзаклятие и избавление от робство

     7. Из околностите на Асеновград

 

Част II. Зад контурите на историята. Стопански и етнографски облик на града в миналото

     1. Поминъци

          Лозарство и винарство   —   Отглеждане на тютюн и на ориз, овощарство, скотовъдство, копринарство и гори   —   Занаяти, промишленост и търговия

 

     2. Из станимашкия бит и душевност

          Празници и традиции   —   Вярвания и суеверия   —   Годежни и сватбарски обичаи   —   Хора, игри и веселби   —   Фолклорни и езикови особености   —   Хранене и облекло

 

     3. Физиономия на града

          - Речни канали   —   Станимашката чаршия

          - Станимашките махали   —   Новостите в града

          - Правонарушения и вълнения

 

( Заключение )

 

Използувана литература   —   Литература за селищата в околностите на Асеновград

 

[Back to Main Page]