АТЕНТАТЪТ В МАРСИЛИЯ
Владо Черноземски. Живот, отдаден на Македония
 
Митре Стаменов
 
(Издание на ВМРО-СМД, София, 1993)

Предисловие

В угода на Белград
Марсилският атентат - събитие на века
Как светът посреща събитието
Владо Черноземски. Живот, отдаден на Македония
Какво установява френската полиция по Марсилския атентат
Съдебният процес в Екс-Ан Прованс
Операция "Тевтонски меч"

Послесловие

[Back to Main Page]