БУКВАРЪТ НА МАРКО ТЕОДРОВИЧ ВЕЗОВ

MARKO THEODOROVICH VEZOV'S PRIMER
 
 
 
 

Марко Теодорович Везов е прадядо на поета Никола Вапцаров. През 1792г. той издава във Виена свой буквар, където отбелязва, че книгата е дело на:

"Г.Марка Теодоровича, Булгара родомъ изъ Разлога"
 

Marko Teodorovich Vezov is a great-grandfather of the poet Nikola Vapcarov. In the year of 1792, he edits a primer in Vienna, and emphatically states on the front page that the book is written by:

"Mr.Marko Thedorovich, a Bulgarian from the Razlog (a region in Pirin Macedonia)" 
 

BACK