НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНАТА БОРБА В МАКЕДОНИЯ, 1919 - 1941 г.
МНИ, София
 

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА:

1.  Периодичен печат
2.  сб. “Илинден”, 1921 ­ 1934 г.
3.  сп. “Илюстрация Илинден”, 1922 ­ 1941 г.
4.  сп. “Ла жьон Маседоан”, Париж, 1931 ­ 1932 г.
5.  в. “Ла Маседоан”, Женева, 1927 ­ 1933 г.
6.  в. “Македония”, 1926 ­ 1934 г.
7.  в. “Македонска трибуна”, САЩ, 1927 - 1941 г.
8.  в. “Обзор”, 1936 ­ 1940 г.
Документални издания:
1.  Албум-алманах “Македония”, С., 1931
2.  Веритас. “Македония под иго 1919 ­ 1929”, С., 1931.
3.  “Македония. Сборник от документи и материали”, С., 1978.
Литература:
1.  В. Василев. “Великобритания и македонският въпрос 1924 ­ 1929 г.”, ИПр., 1984, № 1.
2.  В. Георгиев, “Масонството в България”, С., 1988.
3.  Д. Гоцев, “Младежките националноосвободителни организации на македонските българи 1919 ­ 1941 г.”, С., 1988;  “Идеята за автономия като тактика в програмите на националноосвободителното движение в Македония и Одринско 1833 ­ 1941”,С., ?; “Младежката тайна революционна организация 1922 ­ 1927 г.”, С., 1976.
4.  Ил. Димитров. “Българо-италианските политически отношения 1922 ­ 1942”, С., 1976.
5.  Хр. Зографов. “Македония ­ минало и нови борби”, С., 1932.
6.  Г. Марков. “Българо-германски отношения 1931 ­ 1939 г.”, С., 1984.
7.  Ив. Михайлов. “Спомени”, т. II ­ IV. “Освободителната борба в Македония 1919 ­ 1941 г.”, Брюксел, 1967, Индианаполис, 1973.
8.  Д. Мичев. “Българския национален въпрос между двете световни войни.” В: Юбилеен сборник в чест на акад. Д. Косев, С., 1985.
9.  Цв. Мичева. “Убийството на Ал. Протогеров”, ИПр., 1984, № 2.
10.  Ал. Гребенаров. “Ив. Михайлов и националноосвободителното движение на македонските българи 1925 ­ 1928 г.”, ВИС, 1988, № 4.
11.  Ал. Гребенаров. “Тайни структури на македонските българи 1919 ­ 1941 г.”, С., 1988.
12.  П. Джидров. “Единството в македонското освободително движение”, С., 1931.
13.  Хр. Зографов. “Кратка история на Македония”, С., 1932.
14.  Македония. “История и политическа съдба.” т.II, 1912 ­ 1941, С., 1996.
15.  Л. Попантов, К. Палешутски, Д. Мичев. “Македонският въпрос и българо-югославските отношения”, С., 1991.
16.  К. Палешутски. “Македонското освободително движение след Първата световна война 1919 ­ 1924 г.”, С., 1993.
17.  К. Палешутски. “Македонското освободително движение 1924 ­ 1934 г.”, С., 1998.
[Previous]
[Back to Index]