Писание за верските битки на султан Мурад, син на Мехмед хан

Мария Калицин (прев.)

 

Писание за верските битки на султан Мурад, син на Мехмед хан

 

Превод от османо-турски език, студия и коментар Мария Калицин

 

Издателство ГАЛ-ИКО, София 1992

 

Книгата е издадена с конкурс на Националния център за книгата

 

© Мария Калицин — превод, студия и коментар

© Издателство ГАЛ-ИКО, 1992

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРЕДГОВОР . . . . . . . 5

 

ПИСАНИЕ ЗА ВЕРСКИТЕ БИТКИ НА СУЛТАН МУРАД СИН НА МЕХМЕД ХАН

 

ВЪТРЕ СЕ РАЗКАЗВА ЗА КОЗНИТЕ НА ИСТАНБУЛСКИЯ ВЛАДЕТЕЛ . . . . . . . 14

 

ВЪТРЕ СЕ РАЗКАЗВА ЗА ПОВЕДЕНИЕТО НА КАРАМАНОГЛУ . . . . . . . 18

 

РАЗКАЗВА КАК ВЛАДЕТЕЛЯТ-ПРОКЛЕТНИК НАПИСА ПИСМО НА УНГУРУС И ЗАПОЧНА ДА ДЕЙСТВУВА . . . . . . . 25

 

СУЛТАН МУРАД ХАН ЗАПОВЯДВА ОБЩ СБОР НА ВОЙСКАТА И ТРЪГВА СРЕЩУ НЕВЕРНИЦИТЕ . . . . . . . 34

 

ПО ЗАПОВЕД НА ПАДИШАХА ОПОЖАРЯВАТ ГРАД СОФИЯ . . . . . . . 40

 

РАЗКАЗВА СЕ ЗА ПОВТОРНИТЕ КО3НИ НА ВЛАДЕТЕЛЯ . . . . . . . 70

 

РАЗКАЗВА СЕ ЗА ДЮЗМЕ . . . . . . . 76

 

КОЗНИТЕ НА ВЛАДЕТЕЛЯ . . . . . . . 79

 

НА ТОВА МЯСТО СЕ ОПИСВА ОБСАДАТА НА КРЕПОСТТА, НАРЕЧЕНА ВИДИН . . . . . . . 83

 

ЖАЛКИТЕ НЕВЕРНИЦИ ПРИСТИГАТ ДО НИКЕБОЛУ И БИВАТ СРАЗЕНИ . . . . . . . 88

 

ОБСАДАТА НА КРЕПОСТТА ТЪРНОВО . . . . . . . 90

 

БЛАГОСЛОВЕНОТО ПРИДВИЖВАНЕ НА СУЛТАН МУРАД ХАН ОТ АНАДОЛА КЪМ ТОЗИ БРЯГ . . . . . . . 92

 

ОБСАДАТА НА КРЕПОСТТА ШУМЛУ . . . . . . . 100

 

ОБСАДАТА НА КРЕПОСТТА ПОРАВАДИ . . . . . . . 102

 

БИТКАТА, СТАНАЛА ПОД КРЕПОСТТА БЕДРИЧ . . . . . . . 103

 

ОБСАДАТА НА КРЕПОСТТА ВАРНА . . . . . . . 104

 

ОПИСВА СЕ МЯСТОТО, КЪДЕТО ИСЛЯМСКАТА ВОЙСКА И ЖАЛКИТЕ НЕВЕРНИЦИ ЗАСТАНАХА ЕДИН СРЕЩУ ДРУГ . . . . . . . 109

 

ПОКАЗАЛЕЦ - КОМЕНТАР . . . . . . . 129

 

 

Писание за верските битки на султан Мурад, син на Мехмед хан

Константин Жеков — художник

формат 84 х 108/32

цена 25 лв.

 

[Back to Index]