Кръстьо (Кръсте) Петковъ Мисирковъ (без коментар)
 

Признания за народността на изследователите на К. П. Мисирков:

1. Блаже Конески (Благой Йордановъ Коневъ) - собственоръчно е написал в студентския си именник, че е с българска народност.

2.  Блаже Ристовски (Благой Христовъ) ­ Според руския професор Михаил Дихан (1990 г.) - майка му е българка, която заявява: "Аз съм българка и се гордея с това" (сп. "Македоно-български прегледъ "Вардаръ", Торонто, бр. 9, 1997, с. 19)
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]