Кръстьо (Кръсте) Петковъ Мисирковъ
 (без коментар)

ПРОЗРЕНИЯ от:
I. “За македонцките работи”
 II.“Бележки по южно-славянската филология и история”  и др.

Съставители: проф. д-р Иван Кочев и Петьо Мисирков


УВОД
I част.  "За македонцките работи" (1903 г.)
II част. "Бележки по южнославянската филология и история. ..." (1907 - 1911 г.)
Признания за народността на изследователите на К. П. Мисирков
СЪДЪРЖАНИЕ


[Back to Main Page]© Проф. д-р Иван Кочев, съставител, 1999
© Петьо Мисирков, съставител, 1999
© Македонски научен институт, издател, 1999