Келтите на Балканския полуостров, IV—I в. пр.н.е.

Мечислав Домарадски

 

Образци

 

Обр. 1. Поглед към долината на Дунав с възвишението, на което е разположен Хойнебург

Обр. 2. Източнокелтски монети

Обр. 3. Торква и гривни с печатообразни краища от Валдалгесхайм

Обр. 4. Латенски гривни

Обр. 5. Огърлица от различни мъниста

Обр. 6. Развитие на стъклените гривни

Обр. 7. Мънисто с човешко лице

Обр. 8. Кръг носен на крака

Обр. 9.  Колани-верижки

Обр. 10. Шлем от Циумещи

Обр. 11. Шлем от Амфревил

Обр. 12. Статуи на келтски воини от Вешер и Мондрагон

Обр. 13. Изображение на Кернунос върху котела от Гундеструп

Обр. 14. Войници, свирещи на карникси — изображението върху котела от Гундеструп

Обр. 15. Бронзова кана от Бас-Юц

Обр. 16. Умиращият гал, елинистическа статуя

Обр. 17. Галски войник, бронзова фигурка

Обр. 18. Поглед на фиректанцен при Холцхаузен

Обр. 19. Култова фогурка от Сурс де ла Сен

Обр. 20. Оброчен паметник на матрони

Обр. 21. Каменни скулптури от светилището в Антремонт

Обр. 22. Портик и каменна скулптура от светилището в Рокепертюз

Обр. 23. Оброчна плочка на Епона

Обр. 24. Фигурки на глигани

Обр. 25. Фигурка на елен

Обр. 26. Изображение на човешка глава и маска

Обр. 27. Келтските статуи от Сен Шапт и Ефимей

Обр. 28. Етолийски портик в Делфи

Обр. 29. Изображение на галско въоръжение в светилището на Атина в Пергамон

Обр. 30. Монети на скордиските

Обр. 31. Фибула от погребение от Свещари (б. Мумджилар)

Обр. 32. Изображение на войни от дромоса в Казанлъшката гробница

Обр. 33. Погребален инвентар от вторичното погребение от могила 2 от Севтополис

Обр. 34. Апликации към бойната колесница от Мал тепе (Мезек)

Обр. 35. Погребални дарове от гроб в Камбурово

Обр. 36. Оброчни плочки на Епона от Аптат и Пловдив

Обр. 37. Инвентар от гроб в Казанлък

Обр. 38. Мечове открити в Панагюрските колонии

Обр. 39. Тракийска и латенска фибула от Севтополис

Обр. 40. Токи от Панагюрските колонии

Обр. 41. Фибули от погребението от Долно Сахране

Обр. 42. Аграфи от Месамбрия

Обр. 43. Торква от Горни Цибър

Обр. 44. Кръг от Севтополис

Обр. 45. Латенски гривни от Тракия

Обр. 46. Колани-верижки от Тракия

Обр. 47. Латенски мечове от Тракия

Обр. 48. Ножница от Стара Загора

Обр. 49. Надгробна плоча от Абдера

Обр. 50. Бойни ножове от Тракия

Обр. 51. „Келтски” култови фигурки

Обр. 52. Юзда от Бяла Слатина

Обр. 53. Шпора от Виноград

Обр. 54. Връх за копие от Долец

 

 

Обр. 1. Поглед към долината на Дунав с възвишението, на което е разположен Хойнебург

 

 

Обр. 2. Източнокелтски монети

 

Обр. 3. Торква и гривни с печатообразни краища от Валдалгесхайм

 

Обр. 4. Латенски гривни

 

Обр. 5. Огърлица от различни мъниста

 

Обр. 6. Развитие на стъклените гривни

 

Обр. 7. Мънисто с човешко лице

 

Обр. 8. Кръг носен на крака

 

Обр. 9. Колани-верижки

 

Обр. 10. Шлем от Циумещи

 

Обр. 11. Шлем от Амфревил

 

Обр. 12. Статуи на келтски воини от Вешер и Мондрагон

 

 

 

Обр. 13. Изображение на Кернунос върху котела от Гундеструп

 

 

Обр. 14. Войници, свирещи на карникси — изображението върху котела от Гундеструп

 

Обр. 15. Бронзова кана от Бас-Юц

 

Обр. 16. Умиращият гал, елинистическа статуя

 

Обр. 17. Галски войник, бронзова фигурка

 

Обр. 18. Поглед на фиректанцен при Холцхаузен

 

Обр. 19. Култова фигурка от Сурс де ла Сен

 

Обр. 20. Оброчен паметник на матрони

 

Обр. 21. Каменни скулптури от светилището в Антремонт

 

Обр. 22. Портик и каменна скулптура от светилището в Рокепертюз

 

Обр. 23. Оброчна плочка на Епона

 

Обр. 24. Фигурки на глигани

 

Обр. 25. Фигурка на елен

 

Обр. 26. Изображение на човешка глава и маска

 

Обр. 27. Келтските статуи от Сен Шапт и Ефимей

 

Обр. 28. Етолийски портик в Делфи

 

Обр. 29. Изображение на галско въоръжение в светилището на Атина в Пергамон

 

Обр. 30. Монети на скордиските

 

 

Обр. 31. Фибула от погребение от Свещари (б. Мумджилар)

 

Обр. 32. Изображение на войни от дромоса в Казанлъшката гробница

 

 

Обр. 33. Погребален инвентар от вторичното погребение от могила 2 от Севтополис

 

 

Обр. 34. Апликации към бойната колесница от Мал тепе (Мезек)

 

 

Обр. 35. Погребални дарове от гроб в Камбурово

 

Обр. 36. Оброчни плочки на Епона от Аптат и Пловдив

 

Обр. 37. Инвентар от гроб в Казанлък

 

Обр. 38. Мечове открити в Панагюрските колонии

 

Обр. 39. Тракийска и латенска фибула от Севтополис

 

Обр. 40. Токи от Панагюрските колонии

 

 

Обр. 41. Фибули от погребениети от Долно Сахране

 

Обр. 42. Аграфи от Месамбрия

 

Обр. 43. Торква от Горни Цибър

 

Обр. 44. Кръг от Севтополис

 

Обр. 45. Латенски гривни от Тракия

 

Обр. 46. Колани-верижки от Тракия

 

Обр. 47. Латенски мечове от Тракия

 

Обр. 48. Ножница от Стара Загора

 

Обр. 49. Надгробна плоча от Абдера

 

Обр. 50. Бойни ножове от Тракия

 

Обр. 51. „Келтски” култови фигурки

 

 

Обр. 52. Юзда от Бяла Слатина

 

Обр. 53. Шпора от Виноград

 

Обр. 54. Връх за копие от Долец

 

[Back to Index]