Келтите на Балканския полуостров, IV—I в. пр.н.е.

Мечислав Домарадски

 

Карти

 

1. Прародината на келтите
2. Историческата експанзия на келтите, направления и етапи
3. Седалища на келтски владетели от VI-V в. пр.н.е.
4. Голямото келтско нашествие
5. Пътната мрежа в Тракия във втората половина на I хил. пр. н.е.
6. Галатия
7. Територия на скордиските
8. Латенските материали в Тракия

 

.

Карта I — Прародината на келтите

[[ 1 — Амфревил, 2 — Сом-Бион, 3 — Валдалгесхайм, 4 — Ла Тен, 5 — Мюнсинген, 6 — Анзерюн, 7 — Антремон, 8 — Теламон, 9 — Дюрнберг, 10 — Духцов, 11 — Циумещи, 12 — Бибракт, 13 — Алезия, 14 — Орнавасо, 15 — Хайденграбен, 16 — Манхинг, 17 — Завист, 18 — Старе Храдиско, 19 — Карабурма, 20 — Холцхаузен ]]

 

 

.

Карта II — Историческата експанзия на келтите, направления и етапи

[[ Прародина;  Разпространение на келти до края на V в.;  I етап на историческата експанзия;  II етап на историческата експанзия;  III етап на историческата експанзия;  Направления на келтските набези ]]

 

 

.

Карта III — Седалища на келтски владетели от VI-V в. пр.н.е.

 

.

Карта IV — Голямото келтско нашествие

[[ Територия на Латенската култура преди края на IV в. пр н. е.; Основни направления по време на голямото нашествие; Пътят на келтите от Делфи; По-малки келтски нашествия ]]

 

.

Карта V — Пътната мрежа в Тракия във втората половина на I хил. пр. н.е.

 

 .

Карта VI — Галатия

[[ Граници на Галатия около 240 г. пр. н. е.; Латенски материали или галатски изображения; Разпространение на т. н. галатска керамика ]]

 

.

Карта VII — Територия на скордиските

[[ Големи скордиски; Малки скордиски ]]

 

.

Карта VIII — Латенските материали в Тракия

[[ Материали от IV-I в. пр. н. е.; Материали от II-I в. пр. н. е.; Епиграфски материали; Топонимични данни; Латенски материали

1 – Абланица, 2  – Айтоските бани, 3 – Алдомировци, 4 – Алтимир, 5 – Асеновград, 6 – Байлово, 7 – Баница, 8 – Баховица, 9 – Белене, 10 – Богомилово, 11 – Борован, 12 – Браничево, 13 – Брезник, 14 – Бреница, 15 – Буковец, 16 – Буковлък, 17 – Бургаските бани, 18 – Бъркачево, 19 – Бяла Слатина, 20 – Бяло поле, 21 – Велико Търково, 22 – Виноград, 23 – Владимирово, 24 – Враца, 25 – Габаре, 26 – Галатин, 27 – Галиче, 28 – Горна Малина, 29 – Горни Цибър, 30 – Гълъбово, 31 – Добролево, 32 – Долец, 33 – Долно Сахране, 34 – Драгоман, 35 – Дуванли, 36 – Дългопол, 37 – Захари Стояново, 38 – Живовци, 39 – Житница, 40 – Ивански, 41 – Казанлък, 42 – Калатис, 43 – Камбурово, 44 – Камено поле, 45 – Кълново, 46 – Копринка, 47 – Комарево, 48 – Костиево, 49 – Кочан, 50 – Крива бара, 51 – Крън, 52 – Кълново, 53 – Лазар Станево, 54 – Лакатник, 55 – Лесичери, 56 – Лесура, 57 – Лиляче, 58 – Липница, 59 – Мадара, 60 – Макоцево, 61 – Маломир, 62 – Малорад, 63 – Малък Вършец, 64  – Мезек, 65 – Месамврия, 66 – Методиево, 67 – Мизия, 68 – Орешец, 69 – Остров, 70 – Паволче, 71 – Панагюрски колонии, 72 – Плевен, 73 – Попица, 74 – Поповица, 75 – Присово, 76 – Разлог, 77 – Рогозен, 78 – Ружници, 79 – Садовец, 80 – Сараево, 81 – Свещари, 82 – Сливница, 83 – Смочан, 84 – София-Подуене, 85 – Софрониево, 86 – Соколаре, 87 – Стубел, 88 – Томи, 89 – Тъжа, 90 – Търнак, 91 – Търнава, 92 – Царевец ]]

 

[Back to Index]