Дако-ромънитѣ и тѣхната славянска писменость

СЪ ПРИЛОЖЕНИЕ НА 84 ВЛАХО-МОЛДАВСКИ СЛАВЯНСКИ ГРАМОТИ И 3 ФОТОТИПИЧЕСКИ СНИМКИ.

 

Факсимилета на грамоти

 

    - Факсимиле и текст на грамота № 1  ( отъ Мирчо войвода, дадена на манастира св. Троица въ Кучетъ (безъ дата) )

    - Факсимиле и текст на грамота № 3  ( отъ Мирчо войвода, издадена въ Тисменския манастиръ въ 6915 (1407) год. )

    - Факсимиле и текст на грамота № 4  ( отъ Мирчо войвода, издадена въ Гюргево въ 6917 (1409) год. )

 

 

Факсимиле на грамота № 1:

 

[[ По-голямо изображение (2.6 Мб) ]]

 

Текст:

 

 

 


 

Факсимиле на грамота № 3:

 

[[ По-голямо изображение (2.1 Мб) ]]

 

Текст:

 

 


 

Факсимиле на грамота № 4:

 

[[ По-голямо изображение (3.7 Мб) ]]

 

Текст:

 

 

[Back]