Дако-ромънитѣ и тѣхната славянска писменость

СЪ ПРИЛОЖЕНИЕ НА 84 ВЛАХО-МОЛДАВСКИ СЛАВЯНСКИ ГРАМОТИ И 3 ФОТОТИПИЧЕСКИ СНИМКИ

Отъ Д-ръ Л. Милетичъ и Д. Д. Агура

 

В. Влахо-молдавски славянски грамоти

 

II. Грамоти отъ Молдавия

 

     II. Грамоти отъ Молдавия

№ 54. Грамота отъ Александъръ II войвода, издадена въ Васлуй въ 6960 (1452.) год. 12. Августъ (Въ академията, № 8)

№ 55. Грамота отъ Стефанъ IV. Велики (Сучава, 1484) (  __ "  __ )

№ 56. Грамота отъ Петъръ Рарешъ войвода (Хушъ, 1527)

№ 57. Записъ отъ нѣкой си Григорча (Сочава, 1579) (Изъ документитѣ на Котнарскитѣ лозя въ манастира св. Спиридонъ)

№ 58. Саморѫчно свидетелство отъ Еустатия, епископъ Романски (Романъ, 1580) (мошия Водещи, манастиръ св. Спиридонъ)

№ 59. Грамота отъ Петъръ V. войвода (Яшъ, 1586) (  __ "  __ )

№ 60. Грамота отъ Петъръ V. войвода (Яшъ, 1586)

№ 61. Грамота отъ Петъръ V. воевода (Яшъ, 1586)

№ 62. Грамота отъ Петъръ V. войвода (Яшъ, 1591)

№ 63. Грамота отъ Петъръ V. воевода (Галата (въ Яшъ), 1591) (мошия Тодорени, манастиръ св. Спиридонъ)

№ 64. Частно завѣщаше отъ Марийка Шаптеличъ (Сучава, 1592) (Въ академията)

№ 65. Частен записъ от Строичъ логоөетъ (1598) (  __ "  __ )

№ 66. Записъ отъ Лупулъ, синъ Фартуговъ (Сочава, въ края на XVI. ст.) (мошия Водещи, манастиръ св. Спиридонъ)

№ 67. Свидѣтелство отъ нѣколко боляри, писано въ края на XVI. ст. (мошия Сървещи, манастиръ св. Спиридонъ)

№ 68. Записъ отъ Павелъ Робулъ (село Тътърещи въ края на XVI. стол.) (Въ академията)

№ 69. Записъ отъ Марийка, дъщи Андрекова (Яшъ, 1604) (мошия Водещи, манастиръ св. Спиридонъ)

№ 70. Грамота отъ Еремия Могила войвода (Яшъ, 1604) (  __ "  __ )

№ 71. Записъ отъ Гаврилъ и брата му Лупулъ (Яшъ, 1604) (  __ "  __ )

№ 72. Свидѣтелство отъ Лупулъ, синъ Станчюловъ (1604) (  __ "  __ )

№ 73. Продавателенъ записъ отъ Тодоръ Турче, капитанъ (Яшъ, 1605) (Въ академията)

№ 74. Грамота отъ Симеонъ Могила войвода (Яшъ, 1607) (  __ "  __ )

№ 75. Грамота отъ Радулъ Михневъ войвода (Яшъ, 1617) (мошия Водещи, манастир св. Спиридонъ)

№ 76. Грамота отъ Радулъ Михневъ войвода (Яшъ, 1617) (Въ академията)

№ 77. Грамота отъ Гашпаръ войвода (Яшъ, 1619) (мошия Килишое, манастиръ св. Спиридонъ)

№ 78. Грамота отъ Александъръ Илияшъ войвода (Котнарски лозя, манастиръ св. Спиридонъ)

№ 79. Свидѣтелство отъ Нонашко Гянгя, велики дворникъ (Тодорещи, 1627) (Въ академията)

№ 80. Записъ отъ Уреки, велики спатаръ (1635) (мошия Борша, манастиръ св. Спиридонъ)

№ 81. Грамота отъ Василий Лупу войвода (Яшъ, 1640) (село Думещии, манастиръ св. Спиридонъ)

№ 82. Грамота отъ Василий Лупу войвода (Яшъ, 1645) (Въ академията)

№ 83. Грамота отъ Василий Лупу войвода (Яшъ, 1647) (  __ "  __ )

№ 84. Грамота отъ Василий Лупу войвода (Яшъ, 1650)

 


 

 

II. Грамоти отъ Молдавия.

 

 

54.

Грамота отъ Александъръ II [1] войвода, издадена въ Васлуй въ 6960 (1452.) год. 12. Августъ.

(Въ академията, № 8).

 

 

 

1. Александъръ II е владѣлъ повторно отъ 1451—1455.

 

 

375

 

 

 

55.

Грамота отъ Стефанъ IV. Велики [1], издадена въ Сучава въ 6992 (1484.) год. 14. Януарий.

(Въ академията, пак L. № 26).

 

 

 

1. Стефанъ IV. Велики е владѣлъ отъ 1457—1504.

 

 

376

 

 

 

56.

Грамота отъ Петъръ Рарешъ войвода, [1] издадена въ Хушъ въ 7035 (1527.) год. 16. Мартъ.

(Въ академията).

 

 

 

1. Петъръ Рарешъ е владѣлъ отъ 1527—1538. год.

 

 

377

 

 

 

57.

Записъ отъ нѣкой си Григорча, писанъ въ Сочава въ 7087 (1579.) год. 9. Февруарий.

(Изъ документитѣ на Котнарскитѣ лозя, пликъ III. № 1., въ манастира св. Спиридонъ).

 

 

 

58.

Саморѫчно свидетелство отъ Еустатия, епископъ Романски, писано въ Романъ въ 7088 (1580.) год. 5. Февруарий.

(Изъ документъ на мошия Водещи, пликъ I. № 2., въ манастира св. Спиридонъ).

 

 

 

378

 

 

59.

Грамота отъ Петъръ V. войвода, [1] издадена въ Яшъ въ 7094 (1586.) год.

(Изъ документитѣ на мошия Водещи, пликъ I. № 10., въ манастира св. Спиридонъ).

 

 

 

60.

Грамота отъ Петъръ V. войвода, издадена въ Яшъ въ 7094 (1586.) год.

(Изъ документитѣ на мошия Водещи, пликъ I. № 9., въ манастира св. Спиридонъ).

 

 

 

61.

Грамота отъ Петъръ V. воевода, издадена въ Яшъ въ 7094 (1586.) год. мѣс. Юний

(Изъ документитѣ на моишя Водещи, пликъ I. № 8., въ манастира св. Спиридонъ).

 

 

 

1. Петъръ V. владѣлъ отъ 1575 — 1579 год. и сетнѣ повторно отъ 1582—1591. год.

 

 

379

 

 

 

62.

Грамота отъ Петъръ V. войвода, издадена въ Яшъ, въ 7099 (1591.) год. 20. Априлий.

(Изь документитѣ на мошия Водещи, пликъ I. № 11., въ манастира св. Спиридонъ).

 

 

 

63.

Грамота отъ Петъръ V. воевода, издадена въ Галата (въ Яшъ), въ 7099 (1591). год. 17. Юний.

(Изъ документитѣ на мошия Тодорени, пликъ I. № 4., въ манастира св. Спиридонъ).

 

 

 

380

 

 

64.

Частно завѣщаше отъ Марийка Шаптеличъ, писано въ Сучава въ 7100 (1592.) год. 19. Януарий.

(Въ академията, пак. XL. № 74).

 

 

 

65.

Частен записъ от Строичъ логоөетъ, писанъ въ 7107 (1598.) год. 6. Май.

(Въ академията, пак. XL. № 88).

 

 

 

66.

Записъ отъ Лупулъ, синъ Фартуговъ, писанъ въ Сочава въ края на XVI. ст.

(Изъ документитѣ на мошия Водещи, пликъ I. № 1., въ манастира св. Спиридонъ).

 

 

(Слѣдватъ саморъчни подписи на горнитѣ лица, а слѣдъ това потвърждение, писано ромънски).

 

 

67.

Свидѣтелство отъ нѣколко боляри, писано въ края на XVI. ст.

(Изъ документитѣ на мошия Сървещи, пликъ VIII. № 1., въ манастира св. Спиридонъ).

 

 

 

381

 

 

 

68.

Записъ отъ Павелъ Робулъ, писанъ въ село Тътърещи въ края на XVI. стол.

(Въ академията, пакетъ XXII. № 33).

 

 

 

Този записъ нѣма дата, но на отвѫдната страница има ромънски приписъ отъ год. (7158 = 1650), отъ който се разбира, че записътъ е писачъ 50—60 години прѣди тая дата. Приписътъ е отъ Монахъ Калистъ, на който сетнѣ се нопаднѫлъ имотътъ, продаденъ съ горния записъ.

 

Въ сѫщия пакетъ XXII. нодъ № 107. намѣрихме единъ другъ старъ записъ, писанъ отъ сѫщия попъ Козма на книга. Книгата, е вече полуизгнила и така поврѣдена, че записътъ на много мѣста не може никакъ да се чете. Той е скѫсанъ на нѣколко части, които не вѣща рѫка е слѣпила едно до друго, ала една часть на опаки. Ето това, което можахме да прочетемъ:

 

 

 

382

 

 

69.

Записъ отъ Марийка, дъщи Андрекова, писанъ въ Яшъ въ 7112 (1604.) год. 27. Май.

(Изъ документитѣ на мошия Водещи, пликъ V. № 8., въ манастира св. Спиридонъ).

 

 

 

70.

Грамота отъ Еремия Могила войвода, [1] издадена въ Яшъ въ 7112 (1604.) год. 16. Юний.

(Изъ документитѣ на мошия Водещи, пликъ V. № 9., въ манастира св. Спиридонъ).

 

 

 

1. Еремия Могила е владѣлъ отъ 1596—1606. год.

 

 

383

 

 

 

71.

Записъ отъ Гаврилъ и брата му Лупулъ въ Яшъ, 7112 (1604.) год.

(Изъ документитѣ на мошия Водещи, пликъ I. № 15., въ манастира св. Спиридонъ).

 

 

 

72.

Свидѣтелство отъ Лупулъ, синъ Станчюловъ, писано въ 7112 (1604.) год. Септемврий м.

(Изъ документитѣ на мошия Водещи, пликъ I. № 14., въ манастира св. Спиридонъ).

 

 

 

384

 

 

73.

Продавателенъ записъ отъ Тодоръ Турче, капитанъ, писанъ въ Яшъ въ 7113 (1605.) год. 27 Априлий.

(Въ академията).

 

 

 

74.

Грамота отъ Симеонъ Могила войвода, [1] издадена въ Яшъ въ 7115 (1607.) год. 2. Юний.

(Въ академията, пакетъ IV. № 247).

 

 

 

75.

Грамота отъ Радулъ Михневъ войвода, [3] издадена въ Яшъ въ 7125 (1617.) год. 22. Януарий.

(Изъ документитѣ на Мошия Бодещи, пликъ V. № 14., въ манастира св. Спиридонъ).

 

 

 

1. Симеонъ Могила е владѣлъ отъ 1606—1608.

 

2. Оставено е праздно мѣсто за името.

 

3. Радулъ Михневъ е владѣлъ отъ 1616—1619 год,

 

 

385

 

 

 

76.

Грамота отъ Радулъ Михневъ войвода, издадена въ Яшъ въ 7125 (1617.) год. 27. Априлий.

(Въ академията).

 

 

 

77.

Грамота отъ Гашпаръ войвода, [1] издадена въ Яшъ въ 7127 (1619.) год. 29. Юний.

(Изъ документитѣ на мошия Килишое, пликъ I. № 2., въ манастира св. Спиридонъ).

 

 

 

1. Гашпаръ е владѣлъ отъ 1619—1620. год.

 

 

386

 

 

 

78.

Грамота отъ Александъръ Илияшъ войвода. [1] (Датата и мѣстото не могѫтъ да се прочетѫтъ).

(Изъ документитѣ на Котнарскитѣ лозя, пликъ III. № 3., въ манастира св. Спиридонъ.)

 

 

 

1. Александъръ Илияшъ е владѣдъ отъ 1620—1622. год.

 

 

387

 

 

 

79.

Свидѣтелство отъ Нонашко Гянгя, велики дворникъ, и пр., писано въ Тодорещи въ 7135 (1627.) год. 11. Юний

(Въ академията, пакетъ III. № 174.)

 

 

 

80.

Записъ отъ Уреки, велики спатаръ, отъ 7143 (1635.) г.

(Изъ документитѣ на мошия Борша, пликъ II. № 7., въ манастира св. Спиридонъ).

 

 

 

388

 

 

 

 

81.

Грамота отъ Василий Лупу [1] войвода, издадена въ Яшъ въ 7148 (1640.) год. 6. Мартъ.

(Изъ документитѣ на село Думещии, пликъ X. № 1., въ манастира св. Спиридонъ).

 

 

 

1. Василий Лупу е владѣлъ отъ 1634—1653. год.

 

 

389

 

 

82.

Грамота отъ Василий Лупу войвода, издадена въ Яшъ въ 7153 (1645.) год.

(Въ академията, пак. III.)

 

 

 

83.

Грамота отъ Василий Лупу войвода, издадена въ Яшъ въ 7155 (1647.) год. 20. Априлий.

(Въ академията, пак. III).

 

 

 

390

 

 

 

84.

Грамота отъ Василий Лупу войвода, дадена въ Яшъ въ 7158 (1650.) год. 24. Марта.

(Въ академията, пак. V. № 83).

 

 

 

1. Отъ една друга грамота, издадена отъ сѫщия Василий войвода въ 7157 (1649) г. 7. Юлий (пак. III. № 185, акад.), съобщаваме слѣдниятъ откѫслекъ, характеристиченъ по езика:

 

[Previous]

[Back to Index]