Спомени

Крум Радонов

 

Спомени

 

Крум Радонов

 

Държавно военно издателство, София 1973

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

(Увод)

Първи спомени 9

Незаличими спомени 12

Първата нелегална работа 14

Двойна фашистка диктатура 16

Първи наченки на съзнателен политически живот 19

В педагогическото училище в Неврокоп 21

Дядо Коле — Даскала 23

Кризата 25

Първо учителствуване 26

Първи прояви, ръководени от партията 33

Първи май 1932 година — героична проява на банскалии 34

Протестът на 26-те учители 37

Неволята учи 40

Червена София 51

В Школата за запасни офицери 58

Голямата блокада в София 60

Комунистическа конспирация в ШЗО 63

Деветнадесетомайският преврат 1934 година 64

Първа среща 66

По следите на четата, която пазела Симеон Кавракиров 67

 

565

 

 

Народен съд в Градево 69

Отново учител 71

Иван Козарев 74

Начало на организиран партиен живот 82

На връх Налбант 85

Неочакван арест 86

Опит да се утвърди една традиция 90

Село Елешница 93

Провал в Разложко 94

Опит да се създаде ОК на партията 98

Горска ТПК „Пчела“ 101

Училището 102

Най-добрият ми другар в Елешница 103

Състояние на партийната организация в сЕлешница 105

Популярната банка в Банско 107

Защита на непосредствените интереси 109

Акцията за козите 111

Първите общински и парламентарни избори 113

Избори за Народно събрание 115

Никола Вапцаров 122

Борба за знания 127

Никола Калъпчиев (Ванчо) 128

Гражданската война в Испания 130

На път за Чехословакия 134

В Бърно 136

В Братислава 144

„Колхоза“ 148

Кратко за обстановката 149

Към София 157

22 юни 1941 година 165

Гузен негонен бяга 169

Заминаване 170

Начало на революционната ми дейност в България 172

Първа среща с Иван Козарев 176

Създаване на първия партизански отряд 181

Среща с Никола Парапунов 183

 

566

 

 

Мерки за въоръжаване 188

На вълка в устата 192

Спане като заек в снега 201

Вярата в Русия 212

Провал в партийната организация в гр. Разлог 214

У бай Манаил Скабрин 215

У дядо Георги Рахов 217

Отново заедно 225

Червен сняг 226

Среща с Никола Парапунов 228

Кратко за обстановката 232

„Жъти колчета“ 244

„Нашата партия“ 245

Нова чета в Разложкия партизански отряд 247

Отечествен фронт 250

За „журналистическия дневник“ 251

Страшна вест 254

Среща с баба Елена 256

Стремеж към бойни акции 257

„Само да не ме запишете в тефтера“ 260

Спомен, който ме кара да изтръпвам 263

Зимуване през 1942—1943 година 273

Гостенин 278

„По парапуновски“ 283

У дядо Ланко Хаджирадонов 288

„Черните роти“ 292

Партийна конференция в местността „Столоватец“ 296

По неволя доктор 299

Нови партизани от с. Кремен 301

Опит на фашистката власт да разложи партизанското движение в Разложко 302

На „Червения площад“ 305

Унищожаване на полицейската засада в местността „Св. Никола“ 307

 

567

 

 

Боят в с. Кремен 313

Борба за живот 318

При отшелника дядо Цветинчев 320

Ново решение 322

В ръцете на верни хора 325

В „болницата“ 330

Литературни упражнения

Мисли за красотата 334

Пирин 336

Мечти за бъдещето 341

Майки 348

Отново на крака 350

Изгонване на смоларите 352

Нов верен другар 353

Отново тревоги 355

Среща с чепинци 360

Извеждане брат ми от казармата 363

Много и всякакви приятели 366

Отново в отряда 368

Запасяване на отряда чрез изземване на храни и добитък от представители на фашистката власт 378

Боят при „Лидо Венеция“ 382

Кратко за обстановката 383

Случайна среща 387

В защита на народа 388

Последна среща с Никола Парапунов 395

По покана на помаците 396

Зазимяване на Банската чета 401

Чудно лекарство 402

Наказване на предател 404

Отново при помаците 406

Пак доктор 407

Неизмерима загуба 409

Зимуване у Странджата 412

 

568

 

 

Нов другар 414

Едно пълно с премеждия пътуване 415

На гости у Сюлейман Сульов 422

1 януари 1944 година 424

Кратко за обстановката 424

В защита на народа 436

Нова чудесна проява на майка ми 441

Накъде? 442

Като нас 445

Най-после 446

В Усевата колиба 450

Неповторима красота 453

Кратко за обстановката 455

Изграждането на първия комитет на Отечествения фронт в Банско 458

Мобилизацията на 39-и пехотен полк 461

В с. Борово 465

С голяма кошница 467

Създаване на Неврокопския партизански отряд 474

Първото завладяно от партизаните село 480

Учебна тревога 484

Боят при „Равен“ 487

За полагане на клетва 490

„Атаката“ на височината над „Влашка нива“ 492

В долината на спасението 494

Тежък удар 496

Боят на I Софийска партизанска бригада при сДобърско 502

Трагичният случай с двете”деца —овчарчетата от сБелица Васил и Савко Кокарешкови 509

При Белишко-Якорудския батальон 513

Завземането на сБабяк 515

Кратко за обстановката 517

Опит за унищожаване на жандармерията 521

Сняг на 12 юли 522

 

569

 

 

Нова тежка загуба 527

Смелчак 528

Подготовка за нападение срещу германците в долината на р. Рилска 531

Нощ пред боя (28.8.1944 г., записано на светлината на електрическо фенерче) 536

Нападението 537

Грижи за утрешния ден 554

 


 

Рецензент Никифор Горненски

Редактор Димитър Ненчев

Художник Михаил Макариев

Худредактор Петър Кръстев

Технредактор Йорданка Кирилова

Коректор Върбинка Младенова

 

Дадена за набор на 25.XI.1971 г.

Подписана за печат на 31.III.1973 г.

Печатни коли 35,75+1 кола приложения

Издателски коли 30,67

ЛГ—VI/36

Формат 59 x 84/16

Тираж 16300 екз.

Издателска поръчка № 274

Техническа поръчка № 610

Тематичен № 2482

Цена 2,17 лв.

 

Печатница на Държавното военно издателство

 

[Back to Index]