Спомени

Крум Радонов

 

(Галерия)

 

 

  1. Банско с Пирин — около 1920 г.

  2. Семейството на Райна и Георги Радонови 1929 г.

  3. Майка ми Райна Радонова

  4. Баща ми Георги Радонов

  5. Къщата на Георги Радонов

 

  6. Част от ръководителите на Септемврийското въстание от Разложко и Горна Джумая в четите на ВМРО

Прави: 1. Петър Стефов, 2. Георги Попивановц— от Неврокоп. 3. Владо Седлоев, 4. Методи Алексиев — от Горна Джумая, 5. Тодор Ангелов —от Кюстендил — герой на Белгия, 6. Георги Караджов (Гьоне), 7. Владимир Поптомов, 8. Иван Чифлигаров, 9 — Костадин Патоков, 10. Никола Голев

Клекнали: 11. Георги Топалов, 12. Борис Орозов, 13. Лазар Попстефанов. 14. Георги Рачев, 15. Атанас Тумбев, 16. Георги Захов, 17. Легналият вдясно, с голямата брада, е войводата на четата от ВМРО — Балкански — честен човек, убит след това от македонските фашисти.

 

  7. С учениците от първо до четвърто отделение в с. Перица през 1941 г.

  8. Сбирка на учителите комсомолци от Разложко, осем от които са подписали протеста

  9. Михалко Проюв

10. Никола Калъпчиев

11. „Крушата“, мястото, където се взе решение за създаване на първия партизански отряд

12. Иван Козарев

13. Никола Парапунов

14. Никола Рачев

15. Кръстьо Стойчев

16. Костадин Катранджиев

17. Крум Радонов

18. Никола Голев

19. Александър Пицин

20. Асен Лагадинов

21. Случайна среща с туристи в Пирин. Правият вляво — Никола Парапунов. Седналият с брадата — Костадин Лагадинов

22. Дядо Георги Рахов

23. Баба Дана Рахова

24. Миле Рахов

25. Марушка Рахова

26. Анте Рахов — вторият отляво

27. Иван Тричков

28. Алекси Сачков (Любен)

29. Илия Попангелов

30. Благо Джугданов

31. Георги Топалов

32. Мария (Муша) Хаджииванова — ятачка и партизанка

33. Надежда, Иван и Димитър Топалови — първото партизанско семейство

34. Най-малките партизанки — Тодорка Радонова и Елена Лагадинова

35. Партизанска пещ на Орлово гнездо

36. „Болницата“

37. Васил Грамбелов

38. Дядо Никола Проюв

39. Петър Джеджеров

40. Баба Ленка и дядо Георги Герасимови — най-стари и активни ятаци

41. Баба Петра и дядо Тодор Желязкови

42. Част от партизанския батальон „Яким Цоков“

43. Пенко Бильов — Дзръмкадето

44. Дядо Ланко Хаджирадонов

45. Васил и Савко Кокарешкови

46. Мара и Мито Михайлови

47. Васил Бельов

48. Никола Бояджиев

49. Баба Елена Вапцарова

50. Кооперация „Изгрев“

51. Иван Поптодоров

52. Дядо Лазар Смедарчин

53. Тодор Шарков — Странджата

 

 

1. Банско с Пирин — около 1920 г.

 

 

2. Семейството на Райна и Георги Радонови 1929 г.

 

 

3. Майка ми Райна Радонова

 

 

4. Баща ми Георги Радонов

 

 

5. Къщата на Георги Радонов

 

 

6. Част от ръководителите на Септемврийското въстание от Разложко и Горна Джумая в четите на ВМРО

Прави: I. Петър Стефов, 2. Георги Попиванов — от Неврокоп. 3. Владо Седлоев, 4. Методи Алексиев — от Горна Джумая, 5. Тодор Ангелов —от Кюстендил — герой на Белгия, 6. Георги Караджов (Гьоне), 7. Владимир Поптомов, 8. Иван Чифлигаров, 9 — Костадин Патоков, 10. Никола Голев

Клекнали: 11. Георги Топалов, 12. Борис Орозов, 13. Лазар Попстефанов. 14. Георги Рачев, 15. Атанас Тумбев, 16. Георги Захов, 17. Легналият вдясно, с голямата брада, е войводата на четата от ВМРО — Балкански — честен човек, убит след това от македонските фашисти.

 

7. С учениците от първо до четвърто отделение в с. Перица през 1941 г.

 

 

8. Сбирка на учителите комсомолци от Разложко, осем от които са подписали протеста

 

 

9. Михалко Проюв

 

 

10. Никола Калъпчиев

 

 

11. „Крушата“, мястото, където се взе решение за създаване на първия партизански отряд

 

 

12. Иван Козарев

 

 

13. Никола Парапунов

 

 

14. Никола Рачев

 

 

15. Кръстьо Стойчев

 

 

16. Костадин Катранджиев

 

 

17. Крум Радонов

 

 

18. Никола Голев

 

 

19. Александър Пицин

 

 

20. Асен Лагадинов

 

 

21. Случайна среща с туристи в Пирин. Правият вляво — Никола Парапунов. Седналият с брадата — Костадин Лагадинов

 

 

22. Дядо Георги Рахов

 

 

23. Баба Дана Рахова

 

 

24. Миле Рахов

 

 

25. Марушка Рахова

 

 

26. Анте Рахов — вторият отляво

 

 

27. Иван Тричков

 

 

28. Алекси Сачков (Любен)

 

 

29. Илия Попангелов

 

 

30. Благо Джугданов

 

 

31. Георги Топалов

 

 

32. Мария (Муша) Хаджииванова — ятачка и партизанка

 

 

33. Надежда, Иван и Димитър Топалови — първото партизанско семейство

 

 

34. Най-малките партизанки — Тодорка Радонова и Елена Лагадинова

 

 

35. Партизанска пещ на Орлово гнездо

 

 

36. „Болницата“

 

 

37. Васил Грамбелов

 

 

38. Дядо Никола Проюв

 

 

39. Петър Джеджеров

 

 

40. Баба Ленка и дядо Георги Герасимови — най-стари и активни ятаци

 

 

41. Баба Петра и дядо Тодор Желязкови

 

 

42. Част от партизанския батальон „Яким Цоков“

 

 

43. Пенко Бильов — Дзръмкадето

 

 

44. Дядо Ланко Хаджирадонов

 

 

45. Васил и Савко Кокарешкови

 

 

46. Мара и Мито Михайлови

 

 

47. Васил Бельов

 

 

48. Никола Бояджиев

 

 

49. Баба Елена Вапцарова

 

 

50. Кооперация „Изгрев“

 

 

51. Иван Поптодоров

 

 

52. Дядо Лазар Смедарчин

 

 

53. Тодор Шарков — Странджата

 

[Back to Index]