Югославската комунистическа партия и македонският въпрос, 1919–1945
К. Палешутски
 
Съдържание
 
Предговор . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Първа глава
МАКЕДОНИЯ В БОРБАТА НА ЮКП ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС (1919–1923)

1. Югославското социалдемократическо наследство по македонския въпрос . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2. Югославските комунисти и македонският въпрос по време на легалното съществуване на ЮКП . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3. Десница и „левица” в ЮКП и отношението им към македонския въпрос до Третата партийна конференция . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Втора глава
ЗА ОБЕДИНЕНА И НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНИЯ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКИТЕ РЕПУБЛИКИ НА БАЛКАНИТЕ (1924–1934)

1. Поврат в отношението на ЮКП към националния въпрос. Македонският въпрос на Третата партийна конференция . . . . 115

2. Задълбочаване на спора по националния въпрос, в ЮКП. Неколкократна намеса на Коминтерна. . . . . . . . . . . . . . . . . .  145

3. Единният македонски революционен фронт и ЮКП . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Трета глава
БОРБА ЗА ЮГОСЛАВСКА ФЕДЕРАЦИЯ С МАКЕДОНИЯ КАТО НЕЙНА ФЕДЕРАЛНА ЕДИНИЦА (1935–1945)

1. Напускане на позициите за разпадане на Югославия. Опити за изграждане на Македонски народен фронт . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

2. Изработване на цялостна програма по националния въпрос. Македонският въпрос на Петата конференция на ЮКП . . . 255

3. Народоосвободителната борба на югославските народи и македонският въпрос. . . . . . . . . . . . . . . . . .  278

Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

Извори и литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

Резюме на руски език . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

Резюме на френски език . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358


[Next]
[Back to Index]