.
Югославската комунистическа партия и македонският въпрос, 1919–1945
.
Костадин Палешутски  (Издателство на Българската Академия на Науките, София 1985)
 
Съдържание
Предговор

I. Македония в борбата на ЮКП за изработване на програма по националния въпрос (1919–1923)
   1. Югославското социалдемократическо наследство по македонския въпрос
   2. Югославските комунисти и македонският въпрос по време на легалното съществуване на ЮКП
   3. Десница и „левица” в ЮКП и отношението им към македонския въпрос до Третата партийна конференция

II. За обединена и независима Македония във федерацията на работническо-селските републики на Балканите (1924–1934)
   1. Поврат в отношението на ЮКП към националния въпрос. Македонският въпрос на Третата партийна конференция
   2. Задълбочаване на спора по националния въпрос, в ЮКП. Неколкократна намеса на Коминтерна
   3. Единният македонски революционен фронт и ЮКП

III. Борба за югославска федерация с Македония като нейна федерална единица (1935–1945)
   1. Напускане на позициите за разпадане на Югославия. Опити за изграждане на Македонски народен фронт
   2. Изработване на цялостна програма по националния въпрос. Македонският въпрос на Петата конференция на ЮКП
   3. Народоосвободителната борба на югославските народи и македонският въпрос

Заключение

Извори  —   Литература
Резюме (Ru)   —  Resume (Fr)


[Back to Main Page]