Дойран. Разцветът и гибелта на един град

Кирил Хаджидинев

 

Дойран. Разцветът и гибелта на един град

 

Кирил Хаджидинев

 

Издателство на Националния съвет на Отечествения фронт

София — 1960 г.

  


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Поява и развитие на гр. Дойран . . . . . . . 5

 

Дойран през първите години на турското нашествие . . . . . . . 6

 

Пробуждане, Възраждане и революционни борби . . . . . . . 10

 

Дойран преди войните — бит и облик . . . . . . . 26

 

Чуждата пропаганда, просветното дело и турската власт в Дойран . . . . . . . 50

 

Езерото . . . . . . . 59

 

Гибелта на Дойран . . . . . . . 73

 


 

Редактор Кунчо Вълев

Художник В. Бараков

Худ. редактор Цв. Костуркова

Технич. редактор Н. Панайотов

Коректор А. Василева

 

Дадена за печат на 28. V. 1960 г.

Излязла от печат на 30. VII. 1960 г.

Печатни коли 4.75 Издателски коли 3.61

Формат 1/32 от 84/108

Тираж 2,100

Поръчка № 522

 

Печатница на Националния съвет на Отечествения фронт

 

[Back to Index]