Дойран. Разцветът и гибелта на един град

 

Кирил Хаджидинев

 

Издателство на Националния съвет на Отечествения фронт

София — 1960 г.

  

 

Съдържание

Сканове в .pdf файл (10.7 Мб)
Взет от сайта www.strumski.com

    (Предговор)

1. Поява и развитие на гр. Дойран

2. Дойран през първите години на турското нашествие

3. Пробуждане, Възраждане и революционни борби

4. Дойран преди войните — бит и облик

5. Чуждата пропаганда, просветното дело и турската власт в Дойран

6. Езерото

7. Гибелта на Дойран

 

[Back to Main Page]