.
Харманли. Градът край извора на белоногата
.
Кирил Динков  (Библиотека “Роден край”. Издателство на Отечествения фронт, София, 1985)
 
Съдържание
Галерия

      Увод (Генчо Стоев)
I. Началото
   1. Вълкашиновата чешма
   2. Първите писмени сведения

II. Старите пътешественици, документи и паметници разказват
   1. В първите столетия след нашествието
   2. Големите строежи в Харманли от края на XVI век
   3. Когато империята слиза от своя зенит
   4. Тъмните кърджалийски времена

III. Народният живот в Харманли
   1. Поминък и стопанство
   2. Панаири и пазари
   3. Народни обичан и празници
   4. Песните на харманлийци
   5. Хайдути и хайдутство
   6. Българската община

IV. Въздигане на българския национален дух
   1. Строеж на църквата „Св. Атанасий”
   2. Училището в Харманли. Нови изпитания за патриотите
   3. Изостряне на църковно-националната борба
   4. В последното десетилетие на османското владичество

V. Освобождението

VI. Библиография


[Back to Main Page]