Левски - Писма в бъдещето

Юри Жиров

 

 

Левски - Писма в бъдещето

 

Юри Жиров

 

 

Издателство Ванеса, София 1992

 

 

 

 

Юри Жиров е роден през 1944 година в София. Завършил е СУ „Климент Охридски“, специалност българска филология. Работи като режисьор в Българска телевизия. Автор е на много документални филми, сред които: „Легенда за Левски“, „Косата е част от тялото“, „Дишай!“, „Герника“, „Всеки ден от живота“.

 

Всеки, който се чувства българин, трябва да прочете тази книга, писана преди 7-8 години. И не само защото тя звучи изключително актуално. А че звучи актуално, не може да има съмнение: „И всеки път, когато настъпи конфликт народ-власт писмата на Левски ще ни припомнят на коя страна трябва да се застане. Какво значи народна интелигенция. И още - определени законни гаранции за демокрацията. Законите не могат да отиват под миндера само защото на някого му се струва, че ще се справи и без тях. Тук писмата на Левски са неизчерпаем импулс!“.

 

Юри Жиров ни изважда от конкретното историческо пространство, обхванато от писмата на Апостола, за да ни преведе към философско-историческия план на тези писма, към всичко, завещано на потомствата, защото се оказва, че неизбежно и винаги ще трябва да се връщаме към прозренията и високия морал на най-светлите носители на българския дух. Вътрешният порив на автора да се обърне към тях намира опора в блестящия му публицистичен и художествен стил, в интелек туалната ирония, в трагичното пресъздаване на дълбоките и вечни философски ценности, които са на път да бъдат загубени сред хаоса нравствената безпътица и обедняването на българския народ.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

I. ЛЕВСКИ - ПИСМА В БЪДЕЩЕТО.

1. ПИСМАТА. 5

2. 25 ДНИ. 9

3. КОНСПИРАТИВНАТА ДЪРЖАВА. 12

4. УЗУНДЖОВСКИЯТ ПАНАИР. 22

5. ДОКУМЕНТЪТ. ВСЕКИМУ СВОЕТО. 52

6. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. ПЪЛНОМОЩИЯ. 28

7. ИНТРИГАТА. ЗАЛОГЪТ. 49

 

II. ЗВЕЗДИТЕ НЕ ПИТАТ ОТКЪДЕ СЕ ВЗИМА СВЕТЛИНАТА. 64

/есе за Ботев/

 

 

© Юри Жиров, 1992

c/o Jusator, Sofia

 


 

 

ЮРИ ЖИРОВ

 

ЛЕВСКИ

ПИСМА В БЪДЕЩЕТО

 

Българска, първо издание

Редактор Милена Лилова

Художествено оформление Пенчо Мутафчиев

Коректор Иглика Василева

Печатни коли 4,5 формат 16/60/84

Цена 8 лева

 

Издателство ВАНЕСА — София

ДФ *ПОНТИКА ПРИНТ* — Бургас

 

[Back to Index]