Политическата теория на византийците

Йоанис Караянопулос

 

ЕПИЛОГ

 

 

На предшествуваните страници се опитахме да изложим основните ресори на държавната структура и принципите на политическото мислене на византийците.

 

Видяхме какви са представите им за империята и за императора, кои са и как действуват факторите на византийския обществен прогрес, какви са отношенията между императора и народа и зависимостите на императорската власт от другите съществени фактори в обществения и в частния живот на Византийската империя.

 

Както проличава, тази, да я наречем, византийска "конституция” съдържа много несъвършенства и съдържанието ѝ не винаги е рационалистично. При все това, както забелязва сър Стивън Рънсиман, тя притежава едно решаващо, изключително важно предимство - може да функционира. И тя наистина, въпреки всички свои недостатъци действува в продължение на повече от хиляда години [388].

 

 

388. Runciman, S. Civilization, р. 65. Срв. Ensslin, W. Kaiser, р. 344; "Die Tatsache, dass diese Institution ( = византийската държава c нейната структура) als solche niemals in Frage gestellt war, abgesehen von utopischen Experimenten in den letzten Verfallszeit, ist ein Beweis, dass diese Autokratie in iher eigenen spezifischen Natur in geradezu wunderbarer Weise den Zeiturnständen angepasst war." Срв . съшо Baynes, N. H. Empire, p. 120; "(The bureaucracy of East Rome) ... rendered possible the existence of that social life based upon the rule of law which distinguished the Empire from the lands which lay beyond its frontiers."

 

119

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]