ШЕСТОДНЕВ

Йоан Екзарх

 

ПОКАЗАЛЕЦ НА ПОНЯТИЯТА И ПРЕДМЕТИТЕ

 

 

Аконитон, 130

Акула, 199, 206

Александрийска философска школа, 321

Алкионови дни, 214

Аметист, 282

Ангели, 50, 73, 82, 154, 221, 222, 223, 227, 232, 236, 238, 271, 275, 319, 355

Ангелска песен, 77, 78, 82

Ангелски степени, 67

Антарктик, 150

Антична култура, антично знание, 290, 292

Антракс, 232, 283

Апостол, апостоли, 48, 53, 74, 80, 224, 272, 279, 281

Аптекарски копър, 356

Арабска пустиня, 123

Арабски халифат, 292

Ариани, 53, 315

Арианство, 314

Аритметическа наука, 155

Артически кръг, 149, 150

Арменска ерес, арменци, 294, 319

Астролог, 152, 154, 155, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 205

Астрология, 153

Астрономи, 150, 158

Астрономия, 143, 147, 316

Астрономическа наука, 145

Африкански континент, 301

Ахат, 282

 

Бадем, 114, 134 ]

Балсамов храст, 135

Бездна, 49, 50, 51, 59, 82, 88, 89, 158

Безсловесни същества, 42

Бесове 2

Библия, 294, 306, 311, 313, 319, 324, 329

Близнаци, съзвездие, 148, 162

Бог, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 130, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 146, 150, 151, 154, 157, 158, 162, 165, 166, 167, 168, 169, 176, 193, 196, 198, 200, 205, 206, 207, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 253, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 294, 307, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 317, 325, 326, 328, 334, 354

 

369

 

 

Бог Слово, 60

Богородица, 165, 315

Богословие, 272

Богочовек, 351

Божествена красота, 57

Божия воля, 60

Бор, 132

Британски остров, 122

Бронз, 231

Бръмбар, 211

Бряст, 132

Бучиниш, 112, 130

Българи, 163, 290, 293, 294, 300

 

Везни, съзвездие, 148, 155, 172

Велик творец, 165

Влечуги, 210, 215

Вода, 43, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 135, 136, 137, 157, 158, 162, 176, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 206, 207, 208, 209, 210, 218, 220, 230, 235, 246, 248, 252, 256, 272, 273, 275, 276, 282, 283, 294, 309, 313, 316, 324, 325

Витински води, 329

Далматински води, 329

Никомидийски води, 329

Смирненски води, 329

Водна шир, 59

Водни басейни, 41

Водни животни, 235

Водолей, съзвездие, 148

Вино, 114, 133, 230

Владика, 242

Влажно, 332

Вол, 118, 130, 208, 216, 238, 248, 255, 263, 264

Восък, 212

Врана, 213

Време, 55

Втори ден, 72, 103, 104

Второ небе, 72, 77, 82, 87, 88, 96, 97

Въздух, 40, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 77, 82, 84, 85, 87, 92, 96, 98, 102, 103, 104, 109, 110, 122, 124, 125, 142, 144, 146, 149, 157, 158, 168, 169, 170, 175, 176, 194, 195, 196, 199, 206, 210, 232, 246, 248, 249, 256, 257, 258, 263, 269, 275, 309, 313, 316, 324, 325

Възкресение, 53, 70, 74, 356

Вълна, 64, 199

Върба, 118, 132

Вятър, 48, 49, 50, 51, 52, 60, 74, 113, 114, 121, 125, 143, 144, 204, 205, 206, 253, 264, 275

 

Галати, 99

Гали, 327

Гарга, 211

Генерационизъм (традиционализъм), 354

Генетлиалогия, кенетлиалогия, 171

Геометрия, 213

Гносеология, 294

Годишни времена, 142

Горен огън, 50

Горно небе, 49, 51, 77

Господ, 40, 43, 44, 45, 49, 51, 58, 60, 72, 74, 75, 78, 79, 80, 82, 89, 90, 94, 103, 108, 110, 113, 114, 115, 118, 119, 121, 131, 133, 137, 144, 158, 170, 196, 198, 202, 224, 225, 232, 236, 237, 244, 257, 258, 266, 267, 269, 270, 273, 274, 276, 277, 281, 283, 289

Господ Саваот, 226

Господен ден, 70

Грозде, 133, 135

Гръцки философи, 84

Гургулица, 112, 215

Гущер, 200

Гълъб, 211

Гърци, 329

 

Дарданели, 332

Дафиново дърво, 132

 

370

 

 

Двойносенчести, двусенчести, 149, 176

Дева и Богородица, 225

Дева, съзвездие, 148, 162

Девица, 197, 198

Делфин, 199, 200

Ден, 53, 60, 62, 63, 68, 69, 70, 93, 94, 95

Ден втори, 49, 94, 95

Ден първи (вж. Ден един), 49, 62, 69, 70, 95

Денонощие, 95, 145

Добро, 46, 66, 337

Долен огън, 50

Домашни кокошки, 211

Дрян, 136

Дух божий, 59

Душа, 50, 57, 66, 71, 209, 235, 236, 237, 238, 239, 240

Дървета, 39, 64, 161

Дърво на живота, 284

Дърводелец, 40, 64, 117, 270

Дявол, 52, 119

 

Евангелие, евангелист, 48, 49, 51, 74, 80, 94, 114, 133, 216, 236, 244, 275, 281

Евионеи, 312, 313

Евреи, 80, 81, 176, 197, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 233, 270, 311, 321, 357

Египетски залив, 200

Египетска земя, 100, 121

Египетска пустиня, 108

Египтяни, 311

Егокер, 155

Единороден Син, 216

Едносенчестй, 149, 175

Езера, 101, 105, 106, 107, 118, 123, 198, 200, 271, 285

Езическа философия, 327

Езичник, 46, 93, 134, 147, 151

Екватор, 149, 150

Ела, 132

Елини, 77, 96, 271

Елински философи, 46

Еньовче, 356

Еретици, 45, 48, 52, 53, 54, 63, 65, 77, 78, 134, 216, 218, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 243, 276, 284, 285, 287, 298

Есен, 147, 148, 175, 176

Есенно равноденствие, 148

Естествен ред, 87, 91

Естествен закон, 85, 89, 141, 326

Естествена светлина, 53

Естествознание, 272, 294

Естествоизпитатели, естественици, 252, 256

Ефир, 40, 55, 67, 100, 101, 104, 122, 232, 316

 

Жаби, 196, 198, 263

Желъд, 136

Желязо, 64, 71, 240

Жераф, 211, 213, 247

Жетва, 42

 

Закон, 45, 75, 78

Залив, 106, 123

Запад, 62, 67, 93, 99, 104, 108, 141, 143, 154, 169, 275, 276, 280, 282, 286, 292, 301

Звезди, 39, 42, 51, 54, 58, 60, 76, 85, 93, 140, 141, 142, 143, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 193, 205, 215, 221, 223, 232, 233, 271, 273, 319, 335

Звездна красота, 166

Земеделец, 114, 133, 134, 280, 281

Земно кълбо, 143

Земна природа, 86

Земя, земно, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 55, 57, 59, 65, 72, 73, 75, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161,165, 167,169,175,176, 193, 195, 196, 198, 201, 203, 207, 209, 210, 215, 216, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 263, 268, 270, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 286, 294, 309, 313, 316, 324, 325

 

371

 

 

Зима, 119, 147, 148, 149, 150, 175, 176, 204, 211, 214, 215, 253, 264, 265

Златари, 48

Злато, 66, 112, 117, 229, 231, 240, 282

Зло, 46, 337

Змиорка, 200, 205

Змия, 200, 202, 205, 264, 268, 269, 272, 285

Зодиак, 145, 155, 158, 159, 163, 171

Зодиални кръгове, зодиачен кръг, 54, 93, 150, 171, 172, 173

Иберийски полуостров, 122

Извор, 41,82, 99, 120, 121, 271, 283

Измирски залив, 329

Изток, 62, 63, 67, 93, 94, 99, 108, 141, 143, 154, 169, 275, 279, 280, 282, 301

Икони, 59

Индийски океан, 200

Истина, 46

 

Йосифово потомство, 102

 

Зодиачен знак, 163

 

Кавак, 132

Кавказки планини, 99

Камила, 208

Камък, 75, 240

Кариди, 206

Катранджия, 40

Келти, 99

Кенетлиалогия, 164

Кипарис, 118, 132, 207

Кит, 196, 200, 203, 206

Кладенци, 41

Клен, 118

Ковач, 40, 64

Коза, 130, 253

Козирог, съзвездие, 148, 149, 155

Кон, 41

Кораби, 40

Корабостроител, 40

Кормчия, 40

Кос, 43

Красота, 61, 68

Креационизъм, 354

Крокодили, 195, 196, 199

Круша, 116

Кръговата форма, 92

Кръгово движение, 55, 82, 84, 88, 93, 95, 147, 165

Кръгово разстояние, 143

Кръст, 52

Кукуряк, 112, 113, 130, 131

Куче, 200, 209, 248, 264

Къклица, 131

Кълвач, 43

 

Лекарско изкуство, 259

Лидийци, 163

Логос, 312, 314, 320, 321

Лоза, 114, 115, 133, 135, 218, 219, 275

Луна, 42, 51, 58, 76, 104, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 151, 152, 156, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 176, 271, 319 335

Лъв, 161, 216, 248, 249, 262, 264, 266, 268, 272, 284

Лъв, съзвездие, 148, 162

Лястовици, 43, 210, 214

Лято, 41, 42, 147, 148, 149, 150, 175, 204, 265

 

Мавър, 163

Магаре, 216

Магнаурска школа, 291

Мак, 130

Малки пророци,

Мандрагора, 130

Манихеи, 112, 142, 151, 207

Манихейство, 314

Маслина, маслинено дърво, 118, 133, 135, 136, 218

Мастиково дърво, 135

Математици, 145

Материя, 49, 52, 63, 64, 73

Мед, 212

Медникари, 40

Медникарство, 99

Мениди, 206

Меотидско езеро, 99, 327

 

372

 

 

Месец, вж. луна, 52, 58, 138, 155, 165, 176, 215, 232, 253

Месия, 220

Месо, 230

Месоядни животни, 211

Миди, 200, 206, 353

Мирика, 137

Мирта, 132

Моисееви думи,Моиееево слово, 56

Мокро, 42

Монофизити, монофизитство, 319

Море, 39, 40, 41, 42, 52, 73, 74, 77, 89, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 146, 156, 158, 170, 176, 198, 199, 203, 204, 205, 206, 207, 215, 219, 223, 232, 233, 245, 273, 277, 285, 286, 289, 301

Адриатическо море, 329

Азовске море, 327

Асфалтийско море, 108, 123, 329

Бяло море, 339

Венецианско море, 106

Евксински понт, 301

Егейско море, 123

Етруско море, 123

Западно море, 100, 106, 123

Източно море, 106, 123

Индийско море, 121

Ирканско море, 108

Йонийско море, 123, 332

Кападокийско море, 100, 327

Каспийско море, езеро, 108, 123, 301, 332

Мраморно море, 203, 332

Мъртво море, 329, 332

Сардинско море, 123

Северно море, 123, 203, 204, 346, 347

Сервантийско море, 108, 123, 329

Сицилийско море, 106, 123

Средиземно море, 332

Червено море, 121, 123, 332

Черно море, 99, 123, 203, 204, 329, 332, 346, 347

Южно море, 123

Морски дълбини, 107

Морски заек, 206

Морски охлюви, 200, 206

Морски пътища, 107

Морски ширини, 105, 116, 206

Моряци, 126, 146, 204

Мрак, 51, 196

Мрамор, 43, 231

Мъгла, 52, 60

Мълния, 51

 

Нар, 134

Небе, небесно, 40, 43, 45, 46, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 67, 72, 73, 75, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 94, 96, 97, 102, 103, 104, 105, 109, 111, 119, 138, 139, 141, 142, 144, 149, 154, 157, 158, 160, 164, 166, 170, 173, 176, 194, 196, 198, 219, 221, 223, 227, 228, 231, 233, 238, 245, 248, 250, 251, 254, 263, 269, 273, 276, 278, 286, 325, 355

Небесна природа, 86

Небесна твърд, 42, 130, 141, 165, 167, 209, 245

Невидимо творение, 45

Неделя, св., 262

Нематериален огън, 50

Неоплатонизъм, неоплатоници, 312, 321, 324

Неписани закони, 41

Неразумни същества, 41

Несториани, 53

Никейски символ на вярата,

Нов Завет, 48, 49, 261, 356

Нова Неделя, 61

Нощ, 53, 60, 62, 63, 68, 69, 93, 94, 95

 

Облак, 52, 58, 59, 98, 101, 102, 105, 126

Образ, 82

Образ божий, 77

Обущар, 40, 270

Обущарство, 99

Овен, съзвездие, 148, 172, 173

Овца, 130, 173, 201, 247, 264, 286

Огън, 43, 46, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 64, 73, 74, 75, 76, 77, 82, 84, 90, 98, 99, 100, 101, 109, 110, 116, 117, 125, 133, 144, 157, 168, 198, 222, 230, 272, 274, 275, 276, 294, 309, 313, 316, 324, 325

 

373

 

 

Оникс, 282

Онтология, 294

Орач, 146

Орел, 39, 118, 210,

Орех, 114, 118, 135,

Оси, 211

Острови, 104, 126

Отец, 53, 67, 70, 71, 133, 137, 193, 198, 226, 227, 230, 271, 277, 285, 289, 315

Откровение, 211

Отровна змия, 356

 

Павликяни, 314, 330

Палма, 137

Паун, 211

Перси, 93, 163

Петел, 211

Пиринейски планини, 99, 301

Пиринейски полуостров, 327

Писание, Св., 39, 47, 50, 52, 59, 68, 69, 71, 74, 76, 79, 89, 94, 97, 98, 100, 120, 121, 125, 131, 139, 143, 145, 165, 193, 209, 211, 217, 219, 220, 226, 227, 233, 237, 239, 243, 259, 271, 273, 275, 280, 281, 284, 285, 287, 314, 352

Пиявици, 200

Плаващи, блуждаещи, звезди, 209

Планети, 54, 141, 155, 172, 173

Планина, 39, 104, 131, 132, 153

Плътност, 46

Повратни кръгове, 150

Полип, 200, 202

Праволинейно движение, 86

Премъдър творец, 146, 147

Премъдър устроител, 60

Прилеп, 211, 244

Природен закон, 86, 88, 89, 121

Природен порядък, 83, 88

Притчи Соломонови, 71, 82

Пролет, 119, 147, 148, 175

Пролетно равноденствие, 148

Провлак, 123

Пропонтида, 123

Пророци, 45, 48

Прости елементи, 55

Птици, 210, 212, 215, 219, 235

Пъдпъдък, 130

Пълзящи, 43

Първи философи, 57

Първи философи и физиолози, 57

Първо небе, 87, 88, 96, 102

Първосъздадена светлина, 60, 62

Пчели, 211, 212, 213

Пчела-майка, 212

Пшеница, 114, 130, 131, 272

Пясък, 41

 

Работници, 146, 148

Равноденствие, 101, 148, 1501

Разцепеноперки, 210

Рай, 39, 73, 226, 279, 280, 281, 282, 283, 284

Рак, съзвездие, 148, 149, 155, 162

Растения, 39, 219

Ратай, 64, 132, 146, 170, 174, 230

Раци, 195, 196, 199, 200, 201, 202

Реки, 39, 41, 52, 99, 100, 101, 105, 107, 108, 116, 121, 126, 136, 198, 200, 203, 204, 271, 281, 282, 283, 285

Агон, р., 100, 327

Амударя, р., 327

Аракс, р., 99, 327

Вактрос (Бактрос), р., 99, 327

Вахша, р., 327

Геон, р., 282

Гихон, р., 107

Дон, р., 327

Дуеро, р., 327

Дунав, р., 99, 281, 301, 327

Ефрат, р., 107, 281

Инд, р., 99, 301

Истър, р., 99, 301

Кераха, р., 327

Нил, р., 41, 42, 100, 281, 282

Ние, р., 100, 327

Оксос, р., 327

Рион, р., 327

Родан; р., 99, 327

Рона, р., 327

Танаис, р., 99, 327

Тартис, р., 99

 

374

 

 

Тича, р., 35

Тигър, р., 107, 181

Фас, Фасис, р., 99, 327

Фисон, р., 107, 281, 282, 329

Хоасп, Хоаси, р., 99, 327

Хрем, р., 100

 

Религиозна философия, религия, 290

Риба, 107, 148, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 208, 210, 215, 232, 241, 247, 272, 277, 289

Рибата меч, 206

Рибата трион, 206

Рибата чук, 206

Риби, съзвездие, 148, 162

Римляни, 329

Рипейски планини, 99, 301

Роза, 132

Руси, 300

Рядкост, 46

 

Сапфир, 282

Сатана, 230

Свети Дух, 45, 49, 50, 59, 70, 71, 77, 80, 109, 137, 193, 204, 221, 230, 232, 273, 274, 279, 286, 289

Светлина, 43, 50, 51, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 76, 95, 116, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 151, 164, 165, 167, 178, 169, 175, 176, 193, 198, 240, 245, 270, 280, 286

Север, 41, 54, 67, 99, 101, 123, 143, 144, 169, 175, 176, 264, 275

Северни страни, 42

Северен и южен полюс, 149

Селахи, 200

Серафими, 79, 255

Сетивно-възприемаеми същества, 40, 41

Син, 52, 70, 77, 193, 197, 198, 216, 218, 220, 221, 223, 226, 230, 271, 273, 274, 285, 314

Син Божий, 60, 225, 314, 321

Син Човечески, 75, 198

Синайсха планина, 43, 50, 52, 58

Сипия, 200

Скакалци, 92, 198

Скворец, 112, 130, 162, 163, 211

Скити, Скитски планини, 301

Скорпион, съзвездие, 148, 162, 172

Славей, 43

Славяни, 151

Слама, 44

Слово Божие, 60, 67, 73, 74, 285

Слово, вж. Христос, 48, 217, 285

Слънце, 39, 41, 42, 46, 51, 52, 58, 60, 62, 68, 71, 75, 76, 93, 95, 101, 102, 194, 123, 127, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 193, 201, 204, 215, 221, 244, 253, 319, 335

Слънцепоклонство, 333

Слънчеви обрати, 147

Смарагд, 282

Смокиня, 116, 118, 134, 135, 136

Смърч, 132, 137

Сойка, 43

Спасител, 48, 49, 51, 53, 74, 75, 82, 216, 221, 224, 226, 271, 272, 273, 275, 277, 280, 281, 285, 289, 311

Сребро, 112, 117, 231, 240

Средни векове, 290, 294, 295, 298

Стар Завет, 48, 49, 75, 261

Стари гърци, 176

Стрелец, съзвездие, 148

Студено, 42, 332

Сукно, 64

Сухо, 42, 332

Сухост, 76, 97, 98, 102, 103, 104, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 124, 125

Суша, 107, 108, 109, 110, 111, 119, 120, 123, 124, 125, 128, 156, 196, 199, 207, 273

Сърби, 300

 

375

 

 

Таралеж, 264

Творец, 40, 42, 43, 47, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 70, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 92, 94, 95, 130, 131, 135, 136,139,140,142, 146, 150, 151, 152, 153, 157, 161, 165, 167, 168, 173, 174, 193, 196, 198, J99, 206, 207, 223, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 242, 244, 245, 248, 249, 250, 258, 260, 261, 263, 265, 267, 269, 279, 287, 288, 290, 294, 337

Телец, съзвездие, 148, 172

Теопасхити, 349

Теревинт, 136

Тисово дърво, 132, 207

Тихи океан, 327

Топаз, 282

Топлина и студенина, 46

Топло, 42, 332

Топола, 118, 132

Трева, 113, 115, 116, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 137, 201, 207, 219, 235, 273, 286

Трепетлика, 118

Троица, Св., 138, 233, 260, 273

Тухли, 43

Тюлени, 195, 196, 199, 200

Тъкачество, тъкачи, 40, 99

Тъмна сянка, тъмнина, 50, 51, 52, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 95

Търговци, 146, 174

 

Урканско езеро, 123

Утешител, 60

Учител, Христос, 216

Уши, 253, 254, 255, 256

 

Фармацевтична наука, 356

Философия, 294

Финиково дърво, 134

Фокусник, фокусиичество, 119

Фурми, 135, 136

 

Хазари, 163

Халдеец, 172, 205

Хелеспонт, 123

Херкулесови стълбове, 99, 301, 327

Херувими, 79, 81, 82, 255

Хилендарски манастир, 165

Хипопотами, 195, Г96, 199

Хляб, 115, 116, 117, 152, 230

Хороскоп, хороскопна звезда, 158, 159, 160, 161, 172 .

Храм, 49, 80, 81, 137, 193, 228, 229

Християни, християнство, 78, 174, 212, 220, 269, 271, 278, 294, 297, 299, 311, 312, 321

Християнска вяра, 153

Християнска догматика, 35Ф

Християнска религиозна философия, 325, 327

Христова вяра, 290

Христово раждане, 53

 

Цар, царе, 212

Царство небесно, 39

Цветя, 39

Целесъобразно движение, 154

Цикади, 43, 263

Църква, 46, 49, 78, 80, 81, 131, 133, 219, 227, 228, 231, 243, 296, 298, 315, 319

 

Часоблюдец, 154, 155, 158

Черна чума, 129

Четвероноги, четириноги, 43, 87, 207, 208, 210, 263, 277, 285

Човек, 53, 55, 83, 87, 92, 103, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 122, 124, 125, 127, 128, 131, 133, 136, 139, 143, 144, 152, 154, 156, 157, 158, 160, 161, 166, 173, 174, 195, 202, 203, 206, 212, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 228, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 255, 256, 257, 259, 260, 263, 265, 266, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 284, 286, 287, 294, 304, 314, 315, 316, 321, 337, 354

Човешки души, 209, 236, 237, 238, 354

Чуден съветник, 198

Чучулига, 43

 

Шестоднев, 292, 293, 294, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 312, 315, 32f

325, 328, 330, 334, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 356, 357, 361

 

Щурец, 43, 356

Щъркел, 213, 214

 

Юг, 67, 100, 101, 143, 144, 17, 264, 275

Юдеи, юдеизъм, 18, 72, 73, 116, 198, 225, 244, 262, 271, 282, 289, 311, 313, 326

Южни страни, 41, 42

 

Ябълка, 114, 111, 111, 135

Ягула, 200

Яребица, 211

Яспис, 282

 

[Previous]

[Back to Index]