.

ШЕСТОДНЕВ

.

Йоан Екзарх

 

Превод от старобългарски, послеслов и коментар Николай Цв. Кочев  (Наука и Изкуство, София 1981)

Българско философско наследство. Под общата редакция на проф. Михаил Бъчваров

 

Съдържание

Корица..

     „Шестодневът” на Йоан Екзарх Български (светоглед и етика)  (М. Бъчваров, Б. Пейчев)

 

Пролог

Слово първо

Слово за втория ден

Слово трето

Слово за четвъртия ден

Слово пето

Слово за шестия ден

 

Послеслов от преводача  (Николай Цвятков Кочев)

 

Коментар

Показалец на имената  —  Показалец на понятията и предметите

 

[Back to Main Page]