Българската държава и османската експанзия 1369-1422

Иван Тютюнджиев, Пламен Павлов

 

Иван Асенов Тютюнджиев /1956 г./ е преподавател по история на българските земи / XV-XVIII в./ във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“. Кандидат на историческите науки /1989 г./. Автор на монографията “Българската анонимна храника от XV в.“, съавтор в колективните монографии “Османските турци и краят на средновековна България“, “Лекции по българска история“ /в две части/, на повече от 30 студии и статии и христоматията “Документи за политическата история на средновековна България /XII-XIV в./“

 

 

 

Пламен Христов Павлов /1958 г./ е преподавател по средновековна българска и византийска история във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“. Кандидат на историческите науки /1991 г./. Автор на монографията “България, Византия и куманите“, съавтор на христоматията “Документи за политическата история...“, монографиите “Османските турци...“, “Лекции по българска история...“. Публикувал е повече от 30 статии и студии в научната периодика.

 

 

Отпечатано със съдействието на: CORRECT 044

 

[Back to Index]