История на Охридската архиепископия-патриаршия

Tом 2. Отъ падането ѝ подъ турцитѣ до нейното унищожение (1394–1767 г.)

Иванъ Снѣгаровъ

 

Корица, заглавни и първи страници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Back to Index]