Институт за националну историју  —  Скопље

 

 

Историја македонског народа

Књига трећа. Период између два светска рата и народна револуција (1918-1945)

 

Академик Михаило Апостолски  (ред.)

Димитар Паневски, Лепосава Жунић и Борис Благоески (прев.)

 

Издaвaч Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије

Београд, 1970

[[ Страница 328 липсва ]]

Сканове в .pdf формат (72.5 Мб)

 

Caдржaj

(Галерия)

 

ДЕО ЈЕДАНАЕСТИ. Македонија између два светска рата  (аутор: Др Данчо Зографски)

1. Стање у Македонији за време Краљевине СХС до Видовданског устава

    Успостављање власти и нови друштвено-еконоски услови у Вардарској Македонији    Појава политичких партија и организација у Македонији после светског рата    Ток и резултати општинских избора у Македонији 1920. године    Изборна кампања у Македонији за уставотворну скупштину    Доношење Обзнане и Видовданског устава

 

2. Привредни и политичко-просветни живот у Вардарској Македонији од Видовданског устава до шестојануарске диктатуре

    Аграрна реформа, колонизација и стање у пољопривреди    Развитак индустрије, банкарства, саобраћаја и занатства    Политичке партије, покрети и струје у Вардарској Македонији    Комитске акције и терор у Вардарској Македонији    Обнављање партијске организације после обзнане и делатност НРПЈ у Македонији    Дискусије у партији о националном и македонском питању    Раднички и омладински покрет у периоду од 1925. до 1929. године    Делатност ВМРО (Уједињене) у Вардарској Македонији    Просветна политика и денационализацијa македонског народа

 

3. Економска ситуација у Вардарској Македонији од увођења монархофашистичке диктатуре до априлског рата 1941. године

    Одраз светске економске кризе у Македонији    Неравномерни развитак и привредна заосталост вардарске Македоније

 

4. Прве године монархофашистичке диктатуре у Вардарској Македонији

    Tepop и асимилаторски режим у Македонији    Слабљење диктатуре и активирање КПЈ и СКОЈ-а у Македонији

 

5. Политички живот и изборне борбе у Вардарској Македонији 1933—1935. године

    Узбурканост радника и општински избори 1933. године    Јачање агитације и пропаганде КПЈ у Македонији    Ток и резултати парламентарних и општинских избора 1935. године у Македонији    Јачање антифашистичког и радничког покрета

 

6. Превирање и борбе у Вардарској Македонији од 1936. до 1938.

    Стварање и идејно-политичко оформљавање МАНАПО-а    Кампања за општинске изборе 1936. године и јачање македонског напредног студентског покрета    Ударци реакције нанети партији и учешће Македонаца у антифашистичкој борби    Парламентарни избори у Македонији 1938. године и престанак МАНАПО-а

 

7. Вардарска Македонија у време избијаља другог светског рата

    Ширење демократског антифашистичког покрета у Македонији и лист Нaшa Реч    Успешни развитак и борба партијске организације у Македонији    Економска борба радника у 1940. години

 

8. Априлски рат и подела Македоније 1941. године

    Борба против фашизације и приступање Југославије тројном пакту    Фашистичка окупација и распарчавање Македоније

 

9. Штампа, култура и уметност у Вардарској Македонији од 1918. до 1941. године  (аутори: Др Александар Спасов, Јован Бошковски, Тодор Скаловски, Елена Маџан-Чукић)

    Штампа у југословенском делу Македоније до фашистичке окупације    Књижевност у Вардарској Македонији између 1918. и 1941. године (Кочо Солев Рацин, Коле Неделковски, Венко Марковски, Васил Иљоски, Антон Панов, Ристо Крле)    Позоришна делатност у Македонији за време југословенске власти    Ширење музичке уметности у вардарској Македонији    Сликарство у Вардарској Македонији од стварања до пропасти старе Југославије (Димитар Аврамовски Пандилов, Лазар Личеноски, Вангел Коџоман, Томо Владимирски)

 

ДЕО ДВАНАЕСТИ. Пиринска Македонија од 1918. до 1941.  (аутор: Академик Димитар Митрев)

1. Положај и борба Македонаца у Бугарској до краја 1924. године

    Рађање новог борбеног покрета Македонаца  —  Изразита левичарска оријентација македонских маса у Бугарској  —  Појава „аутономистичке“ ВМРО  —  Влада Стамболијског и македонско питање  —  Пиринска Македонија у септембарском устанку 1923. године

 

2. Покрет Македонаца и „аутономистичка" ВМРО до мајског преврата 1934. године

    Мајски манифест ВМРО-а  —  Пиринска Македонија у условима систематског терора  —  Расцеп у врховима терористичке ВМРО

 

3. ВМРО (Уједињена) и национално-политичке манифестације Македонаца у Бугарској

    Преврат од 19. Maja 1934. године и Пиринска Македонија  —  Делатност вмро (уједињене) у Пиринској Македонији  —  Манифестације македонске национално-културне делатности у Бугарској

 

ДЕО ТРИНАЕСТИ. Егејска Македонија од 1919. до 1941. године  (аутори: Тодор Симовски, Христо Андоновски)

1. Промене етничког састава становништва у Егејској Македонији

    Егејска Македонија непосредно после Првог светског рата  —  Међународни уговори о заштити мањина и положај Македонаца у Грчкој  —  Политички живот у Грчкој од Лозанске конвенције 1923. Године до светске економске кризе (од 1929. до 1932. године)  —  Односи југославије и Бугарске према Грчкој у вези са македонским становништвом

 

2. Положај Македонаца у Грчкој до фашистичке окупације

    Егејска Македонија за време и после велике светске кризе  —  Стварање и делатност ВМРО (Уједињене) у Егејској Македонији  —  Промене у ставовима КПГ у вези са македонским питањем  —  Појачано угњетавање Македонаца за време метаксасове диктатуре  —  Македонци у грчко-италијанском рату од 1940. до 1941. године

 

ДЕО ЧЕТРНАЕСТИ. Народноослободилачки рат и револуција у Македонији  (аутори: Академик Михаило Апостолски, Академик Димитар Митрев, Др Велимир Брезоски, Др Paдислав Терзиоски, Др Глигор Тодоровски, Др Миле Тодоровски, Др Владо Ивановски)

__А_.

1. Окупација Македоније

    Подела Македоније 1941. године  —  Појава и улога Централног Акционог Бугарског Комитета  —  Војна окупација  —  Окупаторска административно-полицијска власт  —  Односи између фашистичке Италије и Бугарске око демаркационе линије  —  Економска експлоатација Македоније од стране окупатора  —  Денационализаторска и дискриминаторска политика окупатора  —  Националистичке, профашистичке и фашистичке организације у Македонији од 1941. до 1944.

 

2. Почетак устанка

    Општа војно-политичка ситуација 1941. године  —  Отпор против окупатора и припреме за устанак  —  Почетак оружане борбе  —  Почетак оружане борбе у Пиринском делу Македоније  —  Почетак оружане борбе у Егејској Македонији

 

3. Развој устанка 1942. године

    Општа ситуација на фронтовима  —  Јануарско саветовање организација КПЈ у Македонији  —  Стварање партизанских одреда у првој половини 1942. године  —  Оружане борбе 1942. године у пиринском и егејском делу Македоније  —  Распламсавање оружане борбе  —  Остали облици отпора против окупатора  —  Јачање органа борбе  —  Делатност домаћих сарадника окупатора  —  Организација Драже Михаиловића у Македонији  —  Окупаторски терор над народом

 

4. Распламсавање устанка

    Победе антихитлеровске коалиције и НОБ-а у Југославији  —  Војно-политичке мере за распламсавање устанка  —  Формирање комунистичке партије Македоније  —  Јачање, проширивање и деловање партизанских одреда  —  Стварање народноослодилачке војске Македоније  —  Капитулацијa Италије  —  Слободна територија  —  Одбрана слободне територије  —  Борбе у рејону козјачког масива  —  Јачање НОБ-а у пиринском делу Македоније  —  Распламсавање народноослободилачког покрета у егејском делу Македоније  —  Формирање СНОФ-а у егејском делу Македоније  —  Манифест главног штаба  —  Друго заседање АВНОЈ-а и иницијативни одбор антифашистичког собрања Македоније  —  Концентрација и реорганизација јединица НОВ и ПОМ у мегленском крају  —  Фуштанско партијско саветовање и први конгрес НОМСМ-а  —  Операције у мегленском и тиквешком крају

 

__Б_.

5. Општенародни устанак

    Општа ситуација крајем 1943. и почетком 1944. године    Фебруарски поход    Уједињење руководства НОБ-а за Македонију, јужну Србију и Космет    Дејства у јужној Србији и северној Македонији (март—април 1944)    Пролећна офанзива у Македонији и југоисточној Србији 1944. године    Однос руководстава КПГ, ЕАМ-а И ЕЛАС-а према македонцима у егејском делу Македоније 1944. године    Омасовљење ослободилачког покрета у пиринском делу Македоније

 

6. Ослобођење Македоније

    Стварање АСНОМ-а    Стварање дивизија и корпуса    Офанзива на окупаторске комуникације    Слом фашистичке Бугарске    Пиринска македонија после слома бугарске фашистичке власти    Пораз грчког антифашистичког покрета    Сарадња између осљободилачких покрета Југославије и Бугарске    Борбе приликом повлачења немачке армијске групе „Е“    Операције за ослобођење Македоније    Операције према Косову и Метохији    Народна власт у слободној Македонији    Друштвено-политичке организације у Македонији

 

7. Ослобођење Југославије

    Војно-политичка ситуација крајем 1944. године    Општа офанзива за коначно ослобођење Југославије

 

8. Просвета, култура и уметност у НОБ-у

    Школство и просвета    Штампа и књижевност    Позориште    Уметност    Музика

 

Библиографија

 

[Back to Main Page]