Историја македонског народа

Књига трећа. Период између два светска рата и народна револуција (1918-1945)

Михаило Апостолски  (ред.) 

 

 

(Галерия)

 

  1. Првомајска прослава, Скопље, 1923. године

  2. Првомајска прослава, Велес, 1934. године

  3. Штрајк железничара, Велес, 1920. године

  4. Протестни митинг за ослобођење политичких затвореника, Куманово, 1940. године

  5. Социјалистичка зора на српском и турском језику

  6. Напредна штампа између два светска рата

  7. Лазар Личеноски: Охридски рибари

  8. Никола Мартиноски: Мајка со дететом

  9. Димо Хаџи Димов

10. Димитар Влахов

11. Кочо Рацин

12. Никола Јанков Јонков Вапцаров

13. Партизанска колона. 1942. године

14. Борци Прве македонско-косовске ударне бригаде у фебруарском походу 1944. године

15. Орце Николов

16. Цветан Димов

17. Вера Циривири Трена

18. Ирина Гинова Мирка

19. Формирање батаљона „Мирче Ацев", на Славеј планини, 18. августа 1943. године

20. Партизанска колона 1943. године

21. Формирање Прве македонско-косовске ударне бригаде — говори Светозар Вукмановић Темпо

22. Митинг у ослобођеном Кичеву, септембра 1943. године

23. Лазо Триовски
24. Страшо Пинџур
25. Никола Л. Парапунов
26. Мирче Ацев

27. Формирање Прве македонске ударне бригаде, Локов. 8. јуна 1944. године

28. Друга Македонска ударна бригада у фебруарском походу. Колону предводи Наум Наумовски Борче, 1944. године

29. Партизанска колона 1944. године

30. Кузман Јосифовски Питу

31. Борка Талески

32. Стево Наумов Стив

33. Факсимили бригадних листова и часописа

34. Факсимили материјала израђених у партијској техници. 1941. године

 

 

1. Првомајска прослава, Скопље, 1923. године

 

2. Првомајска прослава, Велес, 1934. године

 

3. Штрајк железничара, Велес, 1920. године

 

 

4. Протестни митинг за ослобођење политичких затвореника, Куманово, 1940. године

 

5. Социјалистичка зора на српском и турском језику

 

6. Напредна штампа између два светска рата

 

7. Лазар Личеноски: Охридски рибари

 

  

8. Никола Мартиноски: Мајка со дететом

 

9. Димо Хаџи Димов

 

10. Димитар Влахов

 

11. Кочо Рацин

 

12. Никола Јанков Јонков Вапцаров

 

13. Партизанска колона. 1942. године

 

 

14. Борци Прве македонско-косовске ударне бригаде у фебруарском походу 1944. године

 

15. Орце Николов

 

16. Цветан Димов

 

17. Вера Циривири Трена

 

18. Ирина Гинова Мирка

 

 

19. Формирање батаљона „Мирче Ацев", на Славеј планини, 18. августа 1943. године

 

20. Партизанска колона 1943. године

 

 

21. Формирање Прве македонско-косовске ударне бригаде — говори Светозар Вукмановић Темпо

 

22. Митинг у ослобођеном Кичеву, септембра 1943. године

 

23. Лазо Триовски

 

 

24. Страшо Пинџур

 

 

25. Никола Л. Парапунов

 

 

26. Мирче Ацев

 

27. Формирање Прве македонске ударне бригаде, Локов. 8. јуна 1944. године

 

 

28. Друга Македонска ударна бригада у фебруарском походу. Колону предводи Наум Наумовски Борче, 1944. године

 

 

29. Партизанска колона 1944. године

 

30. Кузман Јосифовски Питу

 

 

31. Борка Талески

 

 

32. Стево Наумов Стив

 

 

33. Факсимили бригадних листова и часописа

 

 

34. Факсимили материјала израђених у партијској техници. 1941. године

 

[Back to Index]