ИВАН МИХАЙЛОВ, „МАКЕДОНСКА ТРИБУНА":
Македонското Освободително Дело и Преврата от 19 Май 1934 Година
 

Кимон - Дамян заздравиха позициите на сърбите

С делото на Кимон Георгиев - Дамян Велчев сърбите прекрасно си послужиха за потискане на опозиционния дух в собствената им държава.

Те използуваха успеха си в България, за да обуздаят по-спокойно свободолюбието на другите националности в Югославия, да ги обиждат и им се перчат със „спечелването" на България.

Станалото в България бе особено полезно за повдигане на сръбския престиж в чужбина. Потиснатите народи бяха успели да изтъкнат пред общественото мнение тираническата природа на сръбската власт, която постепенно се проваляше в очите на Европа, оценяваше се като най-опасна за мира и позоряща културното човечество. Подир смъртта на Радича се постигна грамаден успех в дискредитирането на сръбската държава. Близките и приятелите на подчинените народи, с пълно право можеха и бяха длъжни да помогнат морално и политически на последните, или поне с нищо да не помагат на сърбите.

Но какво стана? Когато франция сериозно се колебаеше дали да подкрепва финансово тираническия режим; когато Уикман Стидовци и Сетон Уатсоновци - доскоро броящи се измежду най-отявлените сръбски приятели - почнаха открито да нападат сръбския крал и режима - тогава в помощ на сърбите, на тяхната сатрапия се явиха софийските сближени среди. Стигна се до там, че сръбски шпиони издаваха вестници в София и пишеха, че македонските четници, които умираха в борба против робството, били „предатели". И никой отговорен управник в София не желаете да види, че България можеше да стигне до пропаст, ако „сближените" се оставят свободни в разрушителното им дело, което още тогава наричаха „обновление на България". Така от София се помогна на сърбите. София ги реабилитира. Тя им помагаше срещу потиснатите и борещи се за свобода народи. Тя им даваше възможност да се представят едва ли не за миролюбци, вместо да потвърди качеството им на тирани, на поробители, виновници за размирия и войни. Това е заслугата на „сближенска" София към Шумадия.

Най-голямата печалба за Белград от 19 май 1934 се състои в това, че на тая дата се създадоха условия за нови взаимни разпри и междуособици всред българите.

[Previous] [Next]
[Back to Index]