ИВАН МИХАЙЛОВ, „МАКЕДОНСКА ТРИБУНА":
Македонското Освободително Дело и Преврата от 19 Май 1934 Година
 

Намесата на македонците в българския обществен живот

Авторите на 19-майския преврат прогласиха, че ВМРО се намесва в българският обществен живот и с това пакостяла. Особено настойчив в тия клевети беше Петър Тодоров. Може би той смята, че лично той трябва да има свое мнение по българските работи, а македонците, които са 600000, без Петричко, нямат никакво мнение.

Но на въпроса. Истината е тази, че македонците не са се бъркали в българските обществени работи така, както са искали Петър Тодоровци. Той и приятелите му мразят ВМРО, защото не е възможно да я направят оръдие на свои външни и вътрешни планове. По същите причини звенарите мразят и емигрантските организации.

Македонските организации (цялото движение) отдавна са усвоили поведение лоялно към всички български обществени сили, бидейки с убеждението, че Македония се нуждае от общата симпатия на своите свободни братя.

Тъкмо от желание да не се намесва в живота на свободна България, ВМРО се е показвала премного търпелива и спрямо лудориите на кръжока „Звено", спрямо неговите разрушителни проповеди и сръбски настроения.

* * *

Клевети на звенарите

В своя подход срещу македонското освободително дело „звенарите" отидоха много далеч. Те дадоха простор на своята фантазия и започнаха да разнасят клевети и лъжи, каквито разума никога не би допуснал.

Една от тези клевети бе и тази: македонците били изровили и захвърлили костите на няколко български офицери, паднали за свободата на Македония през войните и погребани в гр. Горна Джумая и на същото място построили паметник на незнайния четник! - Безподобна измислица!

Друга клевета е тази за сепаратизма на македонските българи. Истината е, че македонските българи никога не са имали сепаратизъм към останалите българи. И едните и другите, имат един и същ език, еднакви обичаи и вярвания. Духовно българите, където и да живеят са единни, защото са били единни в течение на вековете. Друг е въпроса за политическата програма на македонските българи. Нея ние изяснихме преди и лозунга за независима Македония днес е единствена възможност, приемлив от международно гледище за постигането траен мир на Балканите и за спасението от погибел хиляди българи, които живеят в поробена Македония под сръбско и гръцко робство. Схваща, ли „звенарите" дълбокият смисъл на този лозунг?

Що се отнася до твърдението за „нарушението държавния авторитет" в Петричко, ние твърдим, че той не е бил нарушен. До 19 май 1934 година, всички функционери на държавата упражняваха своите права, без никой да ги накърни. Там не може да се оплаче никой държавен служител - бил той офицер, съдия, лесовъд, агроном, инженер, или някой друг чиновник, фактът е, че населението бе организирано в една мощна национална сила, която се бе отдала на културни и просветни деяния. Всички постижения в този край са дело на тази народна сила, защото партийните управления на България гледаха мащенски към тоя край и в сравнение с другите окръзи с две-трети по-малко се грижеха за неговото развитие. На местна почва не се позволяваше партизанство и недоволствуваха някои, които смятаха да създадат партийни щабове за изборите. С други думи, никога държавният суверенитет не е бил накърняван в Петрички окръг, но е бил, и то решително, накърнен партийният суверенитет. Всички онези, които атакуваха македонското движение, включително и „Звено" заблуждаваха обществото за свои цели, като издигаха своите лични и партийни интереси над всичко.

* * *

Що ново донесе звенарската власт в Петричко?

„Звенарите" протръбиха чрез пропадналата вече Дирекция на обновата, че ще обновяват цялата страна. Петричкият край бе обновен още преди 10 години. Там бе престанало да се развива партизанство го и всички бяха впрегнати да служат на народните интереси. В тоя край, като на поклонение, за почерпване пример и твърдост, са отивали много видни българи.

Обективни хора от всевъзможни обществени среди и течения публично са признавали образцовия ред, културния, творческия и патриотичен дух на населението в Петричкия окръг.

Там народът се възпитаваше в здравите народностни принципи, задълженията му към идните поколения, както и се разви ваше мисълта на общност с братята му оттатък границата. В този край всеки знаеше, че обществените блага се постигат чрез един ство, труд и жертви.

Там са били ограничени разбойниците и предателите.

Новото, което 19-майската власт докара, беше разюздаността, насърчението на предателските елементи, които да ругаят всичко македонско. Всички почтени местни служители бяха масово уволнени и малтретирани, за да се даде място на хора със съмнителна честност и противонародна дейност, за да бъде унищожено единството на тамошното население и високия му национален дух.

Преди 19 май народната маса там бе национално така бодра, така чужда на предателските елементи, че всички забелязваха с гордост това. След 19 май властта с тъмните си попълзновения и със своя административен апарат правеше всичко възможно да разстрои национално, стопански, па и морално населението. Опитите й обаче излязоха съвършено неуспешни и се провалиха катастрофално пред гранитната твърдост на населението, което прояви нескривана омраза към превратаджиите и техните оръдия.

Накратко: 19-майската власт има само разрушителни резултати във всяко направление в Петричкия край. Затова тя се провали. Народът остана единен.

[Previous] [Next]
[Back to Index]