ИВАН МИХАЙЛОВ, „МАКЕДОНСКА ТРИБУНА":
Македонското Освободително Дело и Преврата от 19 Май 1934 Година
 

Манталитета на Лигарите

Един от многознаещите участници на Велчева, лигар, в тези паметни дни бе се нахвърлил с ругатни върху един гражданин от Петричкия окръг, задето последния казал, че е родом от „поробена Македония". Трябвало според капитана, да каже че е родом от „поробена България". Ето ви типичен екземпляр от онези ограничени хора, които лесно бидоха подведени от Дамян Велчев в опасната авантюра на преврата. Македонската майка в тия дни бе псувана от страна на военните и цивилни приятели на Велчевци така, както и сърбите не са я псували.

* * *

Името Македония трябва на всяка цена да се запази

Сърбите треперят от името „Македония", било защото на съвестта им режат много престъпления спрямо нея, било защото под това име историята и настоящата съвременност познават една земя съвсем чужда на сръбската нация. Но и българите превратаджии избягват това име. Ако постояха още по-дълго на власт, не би било чудно да издадяха декрет, с който да забранят употребата и па историческите имена „Тракия", „Добруджа", „Моравско" и „Мизия" без да схващат, че тъкмо така най-много ще повредят на българския народ. Ако остане да се говори само за „България", младите поколения постепенно ще свикнат да мислят, че българите живеят само там, до където достигат в даден момент нейните граници. А те понякога стават твърде тесни. Ето защо е нужно да се пазят историческите имена на всички български области.

След великата война, приснопаметния митрополит Методи Кусевич в едно писмо, което отправи до председателя на Северо Американските щати, Уилсон, за защита на българските права, изтъкваше старината и величието на Македония. Той подчертаваше, че това име се среща на 14 места в Светото Евангелие. В творенията си Ботйов непрестанно пише за българите в Македония. Така постъпваха всички великани от епохата на Възраждането. Малките хорица, начело на Дамян Велчев, пожелаха да помогнат на сърбите, за да се заличи името „Македония", която и без това бе прекръстена на „Южна Сърбия".

* * *

Отстранение на чиновниците македонци

След 19 май се започна усилено отстраняване на македонските българи от най-важните, та дори и до най-низките държавни и обществени служби.

Примерите са без чет. Мотивът за отстраняването на Х или У е само един: „Македонец е!". Нужно ли е да се спираме и на други такива обстоятелства, за да се види, кои са прокарвали раздвоение между българщината?

[Previous] [Next]
[Back to Index]