ИВАН МИХАЙЛОВ, „МАКЕДОНСКА ТРИБУНА":
Македонското Освободително Дело и Преврата от 19 Май 1934 Година
 

Няколко встъпителни думи

Текстът на настоящата брошура излезе чрез отделни статии в „Македонска трибуна" - орган на Македонските политически организации в Съединените Щати и Канада. По желанието на читателите ние събираме всички статии, които ни бяха пратени от БАЛКАНИКУС в една брошура. Значението на онова, което изнася Балканикус е твърде важно, особено в сегашните времена, когато в България се разкри заговора на Дамян Велчевци, същите онези лица, които бяха гръбнака на преврата от 19 май 1934 година.

Център на брошурата е насилническият преврат от 19 май 1934, когато тъмните и продажни сили в България се сдружиха и впрегнаха на работа не само срещу македонското освободително движение, но и срещу спокойствието и сигурността на собствената ни родина. Признаците на тази надигаща се тъмна и предател ска мафия около Велчевци, Кимоновци, Коста Тодоровци, Шандановци и прочие се появиха още преди години, когато първите им удари целяха да разнебитят македонската освободителна борба. Още тогава македонските организации предупредиха обществото за целите, които преследва кръжок „Звено", както и хората, които са около него. И ако ВМРО водеше борба, тя не беше насочена срещу една нещастна и нищожна група македонски предатели, но тази борба се водеше именно срещу хората от казания кръжок, които черпеха своето поощрение от богато платената пропаганда на Белград. Документите, които се изнесоха на времето срещу продажните оръдия и враговете на македонското дело бяха достатъчни, за да убедят онези, които искаха да видят истината право в лицето. За онези пък, които не повярваха, дойде събитието от 3 октомври 1935 година, когато тъмната и престъпническа наклонност на Дамян Велчевци готвеше да направи от България арена на Вартоломейски нощи.

Предвижданията на македонските дейци значи сега се сбъдват. У никой честен българин не може вече да има съмнение относно подлата и продажна роля, която са играли хората, които дойдоха на власт на 19 май 1934 година. И понеже на македонците не се даде възможност (от страх пред истината) да се изкажат по онова, което стана на 19 май в България, то онова, което те дължат като отговор на многобройните интриги и подли измислици, се казва именно чрез нашия вестник „Македонска трибуна".

Забележителното е, че тия именно, които най-много можеха и говореха с безкрайна злоба и низки клевети срещу македонското освободително движение и неговите изразители, до един участвуваха във всяка конспирация, която се домогваше в България да разруши съпротивителните сили на българите. Това обяснява напълно защо сръбската държава употреби всички свои сили и средства най-напред срещу македонското движение, в лицето на което срещаше и среща най-значителната и най-моралната пречка навсякъде по света за постигане на своите домогвания. И като не можа да постигне своята цел иначе, белградската клика употреби своите оръдия в България.

Ние бихме се радвали много, ако разберем, че България е преодоляла окончателно своята вътрешна криза и българските обществени сили са взели поука от недавнашните печални събития, за да стане невъзможно вече съществуването на кръжоци в София, които под формата на „идейни течения" умело поддържани и използувани от Белград, целят постепенното подчинение и унищожение на България като държава и образуването от нея на една Искърска бановина, начело на която да застане архишпионина Коста Тодоров и неговата банда от разбойници като Дочо Узунов и други.

[Previous] [Next]
[Back to Index]