Илинденско-Преображенското въстание 1903—1968
 
Съдържание
 

Пътят към народното въстание . . . . . . . . . . . 5

Въстанието в Битолски революционен окръг . . . . . . . . . . . 21

13-те дена на Крушовската република . . . . . . . . . . . 55

Въстанието в Одрински революционен окръг . . . . . . . . . . . 79

Странджанската комуна . . . . . . . . . . . 117

Солунски и Скопски вилаети през време на въстанието . . . . . . . . . . . 124

Международната общественост и Илинденско-преображенското въстание . . . . . . . . . . . 153

Из спомените на Никола Петров Русински . . . . . . . . . . . 169

Из спомените на свещеноиконом Тома Николов Христов . . . . . . . . . . . 187

Спомени на Смиле Войданов . . . . . . . . . . . 203

Дневник на Васил Чакаларов . . . . . . . . . . . 226

Спомени на Михаил Наумов Чеков . . . . . . . . . . . 258

Спомени на Лазар Мишев . . . . . . . . . . . 267

Спомени на Андон Кьосето . . . . . . . . . . . 274

Из спомените на Христо Коцев . . . . . . . . . . . 285

Из спомените на Георги Василев . . . . . . . . . . . 286

Спомени на Димитър Даков . . . . . . . . . . . 301

Из спомените на Антон Арнаудов . . . . . . . . . . . 310

Из спомените на Лазар Димитров . . . . . . . . . . . 312

Спомени на Павел Тенев Ковачев . . . . . . . . . . . 314

Из спомените на Михаил Герджиков . . . . . . . . . . . 318

Спомени на Георги Тенев . . . . . . . . . . . 327

Спомени на Дим. Груев . . . . . . . . . . . 332

Из спомените на Иван Каиков . . . . . . . . . . . 338

Из спомените на Михаил Василев от с. Каракоч и Христаки Янев Патоков от с. Българско Кадиево . . . . . . . . . . . 340

Спомени на Лазо Лазов . . . . . . . . . . . 343

Из спомените на четника Георги Хаджиатанасов . . . . . . . . . . . 356

Спомени на Яни Попов . . . . . . . . . . . 363

Спомени на четника Димитър Янев — Попето . . . . . . . . . . . 367

Спомени на главния учител Димитър Димитров Божиков . . . . . . . . . . . 372

Спомени на Димитър Ташев . . . . . . . . . . . 375

Спомени на Анастас Сп. Разбойников . . . . . . . . . . . 393

Спомени на Райко Петров . . . . . . . . . . . 408

Спомени на Войно Димов Роянов . . . . . . . . . . . 415

Спомени на Стоян Сталев Московът . . . . . . . . . . . 418

Из спомените на Лефтер Русинов Мечев . . . . . . . . . . . 423

Спомени на Стоян Вълчев Камилски . . . . . . . . . . . 432

Спомени на Евтим Попконстантинов . . . . . . . . . . . 436

Спомени на Петър Горов . . . . . . . . . . . 441

Спомени на Петко Д. Зидаров — Хашлака . . . . . . . . . . . 448

Из спомените за Преображенското народно въстание на Димитър П. Николов . . . . . . . . . . . 451


Отговорни редактори: Дино Кьосев и Ламби Данаилов
Редактори на спомените: Йордан Анастасов, Тодор Браянов и Илия Славков,
редактор на издателството Есто Везенков
Оформление Кънчо Кънев и Петър Рашков
Технически редактор Н. Панайотов
Коректори: Ек. Цонкова н А. Байкушева
Дадена за набор на 21. V. 1968 г.
Подписана за печат на 10. VII. 1968 г.
Печатни коли 29
Издателски коли 24.07
Формат 1/16 от 59/84
Поръчка № 628
Подвързия ДПК „Димитър Благоев”
Печатница на Националния съвет на Отечествения фронт


[Back]