Илинденско-Преображенското въстание 1903—1968
 
Галерия
 

Гоце Делчев
Гоце Делчев
 

Дамян Груев
Дамян Груев
 

Гьорче Петров
Гьорче Петров
 

Пере Тошев
Пере Тошев
 

Христо Узунов
Христо Узунов
 

Васил Чекаларов и Пандо Кляшев със свои другари
Васил Чекаларов и Пандо Кляшев със свои другари
 

Никола Карев
Никола Карев
 

Питу Гули (в средата с бойни другари)
Питу Гули (в средата с бойни другари)
 
 
 

Яне Сандански
Яне Сандански
 

Четата на Яне Сандански
Четата на Яне Сандански
 

Четата на Аргир Манасиев — гевгелийски воевода
Четата на Аргир Манасиев — гевгелийски воевода
 

Воденската чета на Лука Иванов
Воденската чета на Лука Иванов
 

Апостол Петков — ениджевардарски войвода с четата си
Апостол Петков — ениджевардарски войвода с четата си
 

Четата на Кръстю Българията
Четата на Кръстю Българията
 

Никола Русински
Никола Петров Русински
 

Свещеноиконом Тома Христов
Свещеноиконом Тома Николов Христов
 

Смиле Войданов
Смиле Войданов
 

Васил Чакаларов
Васил Чакаларов
 

Михаил Чеков
Михаил Чеков
 

Лазар Мишев
Лазар Мишев
 

Андон Кьосето
Андон Кьосето (Андон Лазов Янев Кьосето)
 

Лазар Маджаров
Лазар Маджаров
 

Михаил Герджиков
Михаил Герджиков
 

Сл. Мерджанов
Сл. Мерджанов
 

Лазо Лазов
Лазо Д. Лазов
 

Четата при почивка
Четата при почивка
 

Четата — готова за действие
Четата — готова за действие
 

Яни Попов
Яни Попов
 

Баба Тенишка — Мария Ст. Тенишева от Лозенград
Баба Тенишка — Мария Ст. Тенишева от Лозенград, майка на трима изтъкнати революционери и най-активна участничка в подготовката на Преображенското въстание
 

Георги Кондолов
Георги Кондолов
 

Стамат Икономов
Стамат Икономов
 

Група делегати и четници на път за Петрова нива
„Група делегати и четници на път за Петрова нива”
 

Реставрираната колиба на 'Петрова нива'
Реставрираната колиба на „Петрова нива”
 

Конгресната чета — село Аланкайряк (Ясна поляна)
Конгресната чета — село Аланкайряк (Ясна поляна)
 

Неизвестен четник от Преображенското въстание
Неизвестен четник от Преображенското въстание
 

Лефтер Мечев
Лефтер Мечев
 

Пеньо Шиваров
Пеньо Шиваров
 

Димитър Халачев, Калчо Костадинов и Петко Зидаров
Димитър Т. Халачев, Калчо Костадинов и Петко Д. Зидаров
 

Четата на Пеньо Шиваров
Четата на Пеньо Шиваров
 

Киро Димитров Узунов, Богдан Стоянов, поручик К. Стоянов
Киро Димитров Узунов, Богдан Стоянов, поручик К. Стоянов
 

Стоян Томов и Жеко В. Желябов
Стоян Томов и Жеко В. Желябов


[Back]