Илинденско-Преображенското въстание 1903—1968

Въстанието в спомените на участници в борбата
(Подбрали и редактирали: Тодор Браянов и Илия Славков)
 

ОДРИНСКИ ОКРЪЖЕН РЕВОЛЮЦИОНЕН КОМИТЕТ:

4. ИЗ СПОМЕНИТЕ НА АНТОН АРНАУДОВ
Член на ООРК през 1895-1897 г. и пръв негов агитатор в Чокенско
 

Роден съм в Одрин на 6 януари 1866 г. Баща ми, Константин, бе родом от с. Загоричене, Костурско, а майка ми Мария — от с. Хадъраа, два часа севроизточно от Одрин. След като свърших втори прогимназиален клас, учебната 1882/83 г., станах учител в с. Куруджикьой, което се намираше близо до родното село на майка ми. След това следвах две години в Одринското духовно училище и почнах наново да учителствувам, непрекъснато. В Одрин учителствувах от 1894—1897 г. и после от 1904/1905 до 1912/13 г.

През учебната 1894/95 г. в Одринското четвъртокласно училище беше учител Христо Коцев от гр. Щип. Той ме посвети в революционното дело на българите от Македония и Одринско, след което ми даваше вестници да чета, които получава чрез австрийска поща в Одрин.

През ваканцията на 1895 г. Хр. Коцев ми писа писмо от София да го посрещна на Карагачката гара откъм задната страна на влака, а не откъм перона, гдето слизат пътниците. Подаде ми една тежка кърпа, която понесох, без да знам какво има в нея. По пътя за Одрин Хр. Коцев ми обясни, че в тази кърпа има динамит.

За учебната 1896/97 година дойде Лазар Димитров, учител в Одринската непълна гимназия. Хр. Коцев ме препоръча на него и Лазар Димитров ме закле и започна да ме изпраща по околните села, с цел да посветявам учители и свещеници, които пращах при него в Одрин за заклеване и наставления. Обиколките правех въоръжен с малък револвер със седефена дръжка, който бе собственост на Лазар Димитров. Ходих почти във всички села североизточно от Одрин: Куруджикьой, Провадия, при поп Димитър; Ташлъмюселим (при учител Петър Даков и свещеник Петър Янев); Пашакьой (при свещеник Христо), Татарлар (поп Ангел, отпосле заточен), Хамзач (при свещеника от Лозенградско); северно от Одрин

310
 

ходих в селото Еникьой (при свещеник Никола). Тези посветени от мене хора посветяваха от своя страна свои доверени лица, познати и роднини

За Чокенско Л. Димитров искаше да прати учител, който да служи на комнтетското дело. Аз му препоръчах за такова лице учителя в тоя край Димитър Даков.


[Previous] [Next]
[Back to Index]