Илинденско-Преображенското въстание 1903—1968

Въстанието в спомените на участници в борбата
(Подбрали и редактирали: Тодор Браянов и Илия Славков)
 

ОДРИНСКИ ОКРЪЖЕН РЕВОЛЮЦИОНЕН КОМИТЕТ:

1. ИЗ СПОМЕНИТЕ НА ХРИСТО КОЦЕВ
Основател и пръв председател на ООРК
 

Организацията имаше нужда от ръководители, поне по един в град; тая нужда караше Даме Груев да използува случая и да ни привлече в работата. Матов можеше да бъде полезен в Скопие, като директор на IV-класното училище, без да излиза налице да води делото посредством 1—2 от учителите. В по-главните градове имаше вече по един ръководител: в Щип оставаше вместо Груев — Гоце Делчев, в Прилеп беше Петър п. Арсов, в Битоля — Пере Тошев и пр. Понеже организацията си бе предначертала да простре своята мрежа и в Одринския край, трябваше да се намери и затам човек, който да тури основа и да почне работа. За такъв бях посочен аз.


[Previous] [Next]
[Back to Index]