.
България и Антантата през Първата световна война
.
И. Илчев (Наука и Изкуство, София, 1990)
     Увод
Глава първа. Между две войни. Антантата и България след Междусъюзническата война (VIII. 1913 — VIII. 1914 г.)     Част:   __1_,   __2_,   __3_
Глава втора. Време на изчакване (VIII—X. 1914 г.)
        Част:   __1_,   __2_,   __3_
Глава трета. Време на надежди. Проливите, Дарданелската операция и Балканите
        Част:   __1_,   __2_,   __3_,   __4_
Глава четвърта. Напрегнато лято
        Част:   __1_,   __2_,   __3_
Глава пета. Антантата и България след българската намеса във войната (X. 1915 — IX. 1918 г.)
        Част:   __1_,   __2_,   __3_
Заключение
Библиография (Документални източници - Периодичен печат - Мемоари - Памфлети - Литература)
Показалец на личните имена
Географски показалец
Резюме на руски език
Резюме на френски език
Резюме на английски език
[Back to Main Page]