Избрани произведения. Том I. Византия и славянският свят

Иван Дуйчев

 

Исторически етюди

 

Избрани произведения. Том първи. Византия и славянският свят

 

Иван Дуйчев

 

Подбор и редакция проф. д. и. н. Иван Божилов

Превод Елизария Рускова, Пенка Данова

 Издателска къща »Анубис« София, 1998

 

ИВАН ДУЙЧЕВ

Избрани произведения в два тома

Том първи. ВИЗАНТИЯ И СЛАВЯНСКИЯТ СВЯТ

Том втори. СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ

 

На корицата

СВ. ДЕВА МАРИЯ И СВ. ЙОАН БОГОСЛОВ. Икона от Погановския манастир (XIV в.)

 

© Иван Симеонов Дуйчев, 1998

© Иван Ангелов Божилов, предговор и съставителство, 1998

© Елизария Райчева Рускова, преводач, 1998

© Пенка Стилиянова Данова, преводач, 1998

 

ISBN 954-426-191-5

 


 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор от проф. д. и. н. И. Божилов 7

 

ВИЗАНТИЯ И СЛАВЯНСКИЯТ СВЯТ - преведе от италиански Пенка Данова 26

 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЮЖНИТЕ СЛАВЯНИ И ВИЗАНТИЯ ПРЕЗ Х-ХII ВЕК - преведе от френски Елизария Рускова 45

 

ВИЗАНТИЙСКО-СЛАВЯНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРНИ ВРЪЗКИ - преведе от френски Елизария Рускова 87

 

ЛИТЕРАТУРАТА НА ЮЖНИТЕ СЛАВЯНИ ПРЕЗ XIII ВЕК И НЕЙНИТЕ ВРЪЗКИ С ВИЗАНТИЙСКАТА ЛИТЕРАТУРА - преведе от френски Елизария Рускова 111

 

ЛИТЕРАТУРНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ВИЗАНТИЙЦИТЕ, БЪЛГАРИТЕ И СЪРБИТЕ ПРЕЗ XIV-XV ВЕК - преведе от френски Елизария Рускова 128

 

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА ВИЗАНТИЯ СЪС СЛАВЯНИТЕ - преведе от италиански Пенка Данова 168

 

СЛАВЯНСКИЯТ СВЯТ И ПЕРСИЯ ПРЕЗ РАННОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ - преведе от италиански Пенка Данова 194

 

ТУРСКОТО ЗАВЛАДЯВАНЕ И ПРЕВЗЕМАНЕТО НА КОНСТАНТИНОПОЛ В СЛАВЯНСКАТА ЛИТЕРАТУРА ОТ ТОВА ВРЕМЕ - преведе от френски Елизария Рускова 281

 

5

 

 

[Back to Index]