Нишкото въстание през 1841 г. и европейската дипломация