Гробът на патриарх Евтимий - национална светиня

 

Иван Богданов

 

 

Издателство на Отечествения фронт, София 1987 

 

Сканове в .pdf формат (9.1 Мб) от Асен Чилингиров

 

Съдържание

    Изследване. Коментар

 

    Приложения

 

 

Резюмета на руски  —  На немски — На английски

    - Могила патриарха Евфимия — национальная святыня. Исследование Ивана Богданова

    - Das Grab Patriarch Euthymios’ — ein Nationaldenkmal. Studie von Iwan Bogdanow

    - The tomb of patriarch Euthymius — a national relic. Summary of the study by Yvan Bogdanov

 

Упоменати и цитирани имена

 

Книги от Иван Богданов

 


 

Допълнителни материали:

Монаси с пагони затриха мощите на Евтимий. Синодът изпpати коcтите на патpиаpxа в Моcква и не ги въpна (В-к "168 часа", 06.02.2012)
 

[Back to Main Page]