Цар Симеон Велики (893—927): Златният век на Средновековна България

Иван Божилов

 

Цар Симеон Велики (893—927): Златният век на Средновековна България

 

Иван Божилов

 

Издателство на Отечествения Фронт. София – 1983

 

 

НА РУМЯНА

 

„Една историческа книга е длъжна да предизвиква глад. Разбирате ли? Глад за познание и преди всичко глад за изследване. Тази книга тук няма по-съкровено желание от това: да предизвика апетит у някои изследвачи."

 

        МАРК БЛОК

 


 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРЕДГОВОР . . . . . . . 5

 

ВЪВЕДЕНИЕ: България и византийската общност . . . . . . . 17

 

I. НАЧАЛОТО . . . . . . . 33

1. В търсенето на нови пътища . . . . . . . 38

2. В зората на една нова цивилизация: Преславската . . . . . . . 41

3. Първи сблъсъци . . . . . . . 87

 

II. ВЪРХЪТ . . . . . . . 98

1. Короната: василевс булгарон . . . . . . . 98

2. Pax Symeonica . . . . . . . 106

3. Dies irae . . . . . . . 118

 

III. КРАЯТ . . . . . . . 128

1. Осуетени илюзии . . . . . . . 128

2. Последните отблясъци на меча . . . . . . . 133

3. Епилог: смъртта . . . . . . . 146

 

ПОСЛЕСЛОВ: SUB SPECIE AETERNITATIS . . . . . . . 149

1. Симеон през погледа на съвременника: негов и наш . . . . . . . 151

2. Присъдата на Клио . . . . . . . 176

 

БЕЛЕЖКИ . . . . . . . 191

 

БИБЛИОГРАФИЯ . . . . . . . 218

 

[Back to Index]