Цар Симеон Велики (893—927): Златният век на Средновековна България

Иван Божилов

 

Галерия

 

- Велики Преслав. Фрагмент от крепостната стена
- Велики Преслав. Изглед от двореца
- Велики Преслав. Кръглата (златната) църква
- Велики Преслав. Кръглата (златната) църква
- Велики Преслав. Кръглата църква - детайл

- Велики Преслав. Корнизи от църква № 1 на Аврадака („дентикули" или „вълчи зъби")
- Велики Преслав. Мраморна облицовъчна плоча

- Велики Преслав. Мраморна облицовъчна плоча
- Велики Преслав. Колонки с гнезда за инкрустации от кръглата църква
- Велики Преслав. Колонки с гнезда за инкрустации от кръглата църква
- Велики Преслав. Мраморен пиластров капител със зайче от кръглата църква
- Велики Преслав. Мраморен пиластров капител със зайче от кръглата църква
- Велики Преслав. Облицовъчна рисувана керамика
- Велики Преслав. Патлейна. Керамична икона на св. Теодор
- Фенари иса джамия. Църквата „Св. Богородица". Реконструкция (по С. Менго)
- Климент Охридски. Икона
 

 

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ. ФРАГМЕНТ ОТ КРЕПОСТНАТА СТЕНА

 

 

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ИЗГЛЕД ОТ ДВОРЕЦА

 

 

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ. КРЪГЛАТА (ЗЛАТНАТА) ЦЪРКВА

 

 

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ. КРЪГЛАТА (ЗЛАТНАТА) ЦЪРКВА

 

 

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ. КРЪГЛАТА ЦЪРКВА - ДЕТАЙЛ

 

 

 

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ. КОРНИЗИ ОТ ЦЪРКВА № 1 НА АВРАДАКА („ДЕНТИКУЛИ" ИЛИ „ВЪЛЧИ ЗЪБИ")

 

 

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ. МРАМОРНА ОБЛИЦОВЪЧНА ПЛОЧА

 

 

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ. МРАМОРНА ОБЛИЦОВЪЧНА ПЛОЧА

 

 

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ. КОЛОНКИ С ГНЕЗДА ЗА ИНКРУСТАЦИИ ОТ КРЪГЛАТА ЦЪРКВА

 

 

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ. КОЛОНКИ С ГНЕЗДА ЗА ИНКРУСТАЦИИ ОТ КРЪГЛАТА ЦЪРКВА

 

 

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ МРАМОРЕН ПИЛАСТРОВ КАПИТЕЛ СЪС ЗАЙЧЕ ОТ КРЪГЛАТА ЦЪРКВА

 

 

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ. МРАМОРЕН ПИЛАСТРОВ КАПИТЕЛ СЪС ЗАЙЧЕ ОТ КРЪГЛАТА ЦЪРКВА

 

 

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ. ОБЛИЦОВЪЧНА РИСУВАНА КЕРАМИКА

 

 

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ. ПАТЛЕЙНА. КЕРАМИЧНА ИКОНА НА СВ. ТЕОДОР

 

 

ФЕНАРИ ИСА ДЖАМИЯ. ЦЪРКВАТА „СВ. БОГОРОДИЦА". РЕКОНСТРУКЦИЯ (ПО С. МЕНГО)

 

 

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ. ИКОНА

 

 

[Back to Index]