ДОКУМЕНТИ ЗА ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА Д-Р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ

№ 14

Обръщение от Задграничното представителство на ВМОРО до всички партии, вестници и дипломатическите представители в София за избухването на Илинденско-Преображенското въстание.

София, 21 юли 1903 г.

Задграничното представителство на Вътрешната организация има чест да извести на Ваше превъзходителство, че вчера, 20 юли 1903 година народът в Македония се вдигна на въоръжено въстание и отхвърли петстотингодишното робство на султана. Въстаналият народ ще се бори до извоюване на свободата си, черпейки сили в правдивостта на своята кауза и вярва, че цивилизованите и свободолюбиви народи на Европа и Америка ще бъдат на негова страна.

Задграничното представителство моли Ваше превъзходителство да благоволи да донесе горното до знанието на правителството Ви и направи това достояние на печата и общественото мнение във Вашата страна.

Задграничното представителство на Вътрешната организация моли Ваше превъзходителство да приеме уверенията в най-отличните ни почитания.

Христо Матов и д-р Христо Татарчев

ЦДИА, ф. 1944, оп. 2, необработен. 1 л. Препис. Машинопис.

[Previous] [Next]
[Back to Index]