ДОКУМЕНТИ ЗА ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА Д-Р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ

№ 13

Писмо от д-р Хр. Татарчев до Иван Бележков за набавяне на оръжие за предстоящото въстание и за назначаването на Васил Пасков в Лъдженския пункт на ВМОРО.

София, 4 април 1903 г.

Господин Бележков [2]

Приключеното предай на Пасков. Говорихме повторно с Димитра, че от Якорудските пари трябва да се набави оръжие. Те може би ще постоянствуват на своето, но трябва да се убедят както и говорихме. Куриерите, изпратени от Делчев да се повърнат защото досега не можем да му доставим исканото [3]. С г[осподи]на Паскова ще работите задружно. Той, като по-нов, може да земе повече работа върху себе си, а Вие ще можете да си отдъхнете малко и да си поправите здравето. Сега вече няма да се скучавате от уединение и ще се избавите от посредници, които само спънки създаваха и главоболие.

С поздрав

Хр. Татарчев

ЦДИА, ф. 1936, оп. 1, а.е. 14, л. 1. Препис. Машинопис.

[Previous] [Next]
[Back to Index]


2. Иван Бележков е ръководител на Лъдженския пункт на ВМОРО.

3. Вероятно става дума за набавянето на динамит и оръжие за подготвените от Гоце Делчев атентати при последното му навлизане в Македония, когато успява да вдигне във въздуха жп моста при река Ангиста.