ДОКУМЕНТИ ЗА ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА Д-Р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ

№ 10

Съобщение на в. Право за освобождаването на д-р Хр. Татарчев от гръцкия затвор.

София, 20 октомври 1902 г.

Д-р Хр. Татарчев освободен. Пред общия протест на българските лекари в княжеството и вследствие направените постъпки от българския президент, гръцкото правителство, след 45-дневно задържане под арест, „благоволило" да пусне на свобода възвръщающия се подрумски заточеник д-р Хр. Татарчев. Самото задържане на Татарчева в Атина бе един позорен акт от страна на официална и свободолюбива Гърция, защото той се извърши върху един клет син на Македония при възвръщането му от далечно заточение и за престъпление, в което той не е извършил. С това задържане и с още много други „свободолюбива" Гърция даде на македонците да разберат, че те не трябва да се надяват на никаква милост и подкрепа в тежки минути. Д-р Татарчев е освободен на 11 того преди пладне и вече пристигнал при домашните си в Солун.

В. Право, Орган на Македоно-Одринските интереси, г. II, бр. 34 (42). С., 20 октомври 1902, с. 3.

[Previous] [Next]
[Back to Index]