ДОКУМЕНТИ ЗА ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА Д-Р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ

№8

Съобщения във в. Право за събрания и митинги в България в защита на арестувания от гръцката полиция д-р Хр. Татарчев.

София, 27 септември 1902 г.

- Лекарско събрание в столицата. Помолени сме да уведомим г.г. софийските лекари, че по инициатива на няколко души техни колеги, в понеделник на 30-и того, в 6 часа след пладне, в помещението на Висшето училище ще стане събрание от всички г.г. столични лекари, за да се обсъдят постъпките, които ще трябва да направят по случай задържането от гръцките власти на техния другар, д-р Хр. Татарчев. Поканват се да присъствуват на това събрание всички г.г. столични лекари.

- Митинги за Татарчева. Приятели и съчувственици на участта на д-р Татарчева, който още лежи в Атинския затвор, кроят да организират в София, Пловдив, Станимака, Бургас и Варна митинги, за да заставят българското правителство сериозно да се застъпи за освобождението на тоя страдалец. Нам се струва, че и без тия митинги това правителство би трябвало да направи нещо по тоя въпрос, без да чака да го подканват. То разполага с толкова средства, щото гърчулята дълбоко биха се замислили върху всичко, което мислят да предприемат за Татарчева. Първо и първо, то може да изгони из служба гърците, които доста пълнят чиновническите редове. Втора по ред мярка може да употреби по въпроса за поданството. В М[инистерство]то на външните работи лежат и чакат решение цели купища от преписки за това поданство. Трета по ред мярка иде отнимането гръцко поданство на цели села в Южна България и пр. и пр. Разбира е, че всички тия мерки ще миришат доста на национална ежба, но, ведь, д-р Татарчев страда като българин, когото обвиняват като най-опасен гръкомразец. Във всеки случай, би трябвало а се заинтересува някой с горката участ на тоя клетник и, ако се може, да му се помогне. Колко се отнася до отплатата, която Македония ще трябва да даде за тая подла постъпка на гръцкото правителство спрямо нейния син - няма да се забрави...

В. Право, Орган на Македоно-Одринските интереси, г. II, бр. 32 (40). С., 27 септември 1902, с. 4.

[Previous] [Next]
[Back to Index]