ДОКУМЕНТИ ЗА ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА Д-Р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ

№50

Писмо от д-р Хр. Татарчев до председателя на Изпълнителния комитет на македонските братства в България за избора му за пълномощен делегат на комитета в Швейцария.

София, 21 януари 1920 г.

До г[осподи]на председателя на
Изпълнителния комитет
на македонските братства

Тук

Господин председателю,
Благодаря за честта Ви, която ми правите с писмото от 15-и того, за да бъда, като пълномощен делегат на комитета Ви за Швейцария, обаче моментът за моето заминаване, когато настъпи, ще Ви съобщя допълнително.

До тогава, моля, за да не стои мястото не заето, може да командировате друг вместо мене.

С отлично почитание

д-р Хр. Татарчев

ЦДИА, ф. 403, оп. 3, необработен, 1 л. Оригинал. Ръкопис.

[Previous] [Next]
[Back to Index]