ДОКУМЕНТИ ЗА ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА Д-Р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ

№46

Удостоверение, издадено от д-р Хр. Татарчев н Христо Матов на Никола Делчев за участието на синовете му Гоце, Мицо и Милан Делчеви в националноосвободителното движение в Македония.

София, 28 юни 1914 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Задграничното представителство на Вътр.М.-О.Р.Организация удостоверява, че предявителят на настоящето - дядо Никола Делчев, бежанец от гр. Кукуш, е баща на известния македонски революционер Гоце Делчев.

През време на революционните] движения в Македония той е изгубил в сражения с турска войска трима от синовете си:

Гоце - през 1903 год. в с. Баница, Серско,
Мицо - през 1900 " " " Баялце, Гевгелийско, и
Милан - " 1903 " " " Неманци, Кукушко.

Той живее сега в крайна мизерия в гр. Джумая при единствения останал син Христо, който е женен и има 3 малки деца.

Тогавашни задгранични представители на организацията:

Хр. Матов, Д-р Хр. Татарчев

[Печат: „Задгранично представителство на Вътрешната македо-но-одринска революционна организация."]

ЦДИА, ф. 173, оп. З, а.е. 788, л. 2. Оригинал. Ръкопис. (Удостоверението е написано от ръката на Т. Александров).

[Previous] [Next]
[Back to Index]