ДОКУМЕНТИ ЗА ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА Д-Р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ

№44

Бележка от д-р Никола Генадиев до цар Фердинанд за разговора му с д-р Хр. Татарчев и Христо Матов за състоянието на ВМОРО и за отношението на българското правителство към нея.

Б.м., Б.д.

Бележка

Христо Матов, представител на Вътрешната организация и д-р Хр. Татарчев дойдоха да ме видят и да се посъветват тази вечер.

Началникът на полицията е показал на Матов едно писмо от министър Такев, който му предписва да заповяда на този последния да напусне територията на княжеството.

Вътрешната организация преживява критичен момент. Преследванията на държавните власти я поставят в принизено положение пред Сандански. Правителствената акция против нея охладява младите и ги подтиква към тези, които са враждебни на сътрудничеството с България. От тук до едно разбирателство със Сандански не е далече. Матов и Татарчев основавайки се на факта, че генерал Паприков е във външните работи подозират, че свикването на пионерните части срещу Вътрешната организация е лична политика на Негово величество. Аз им посочих абсурдността на това подозрение и се надявам, че успях да ги убедя. Но трябва да ги уверим и да им въздействуваме.

Не е разумно да отслабваме Вътрешната организация. Слаба, тя ще пропадне в борбата против Сандански и този злосторник ще излезе победител, това значи е скъсване с националните връзки между двата склона на Рила и подкрепа на антидинастическите елементи. Не е по-разумно и да оставим да се потвърди идеята, че Негово величество е против организацията.

Аз им дадох съвет да се отнесат до председателя на съвета и да се опитат да го убедят, че той трябва да промени държането си.

ЦДИА, ф. З, оп. 8, а.е. 1213, л. 33-34. Оригинал на френски език. Ръкопис.

[Previous] [Next]
[Back to Index]